english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Dokument pojednania.

Konferencja z okazji 40-lecia Memorandum Kościoła Ewangelickiego Niemiec

W sobotę 12 listopada br. we Wrocławiu odbyło się sympozjum poświęcone 40-leciu Memorandum Kościoła Ewangelickiego Niemiec. Konferencję zorganizowała Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Akademia Ewangelicka w Görlitz. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele rady parafialnej Berlina-Lübars z ks. Axelem Luthrem.

Prowadzący konferencję bp Helmut Pietz z Görlitz oraz bp Ryszard Bogusz zgodnie podkreślali wielkie znaczenie dokumentu sprzed 40-lat, który choć kierowany do społeczeństwa zachodnioniemieckiego odbił się dość szerokim echem w Polsce i utorował drogę do wielu procesów pojednawczych między Niemcami i Polakami, w tym do dokumentu polskich biskupów i ich słów: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie".

Referaty wygłosili: bp Martin Kruse "40 lat Memorandum - droga i wskazanie", bp Jan Szarek "Percepcja Memorandum w Polsce" oraz Konsul Generalny Niemiec Helmut Schöps "Stosunki Polsko-Niemieckie dziś, ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska".

W konferencji wziął udział także rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. Józef Pater, który podjął temat wpływu Memorandum na pojednawczy list biskupów polskich do biskupów niemieckich.

Konferencja została zakończona nabożeństwem w Kościele Ewangelickim Opatrzności Bożej oraz złożeniem kwiatów pod pomnikiem Dietricha Bonhoeffera we Wrocławiu.W pierwszym rzędzie (od prawej) bp Martin Kruse, bp dr Jan Szarek, Helmut Schöps (Konsul Generalny Niemiec), dr Maciej Lis (Terenowy Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich, kurator wrocławskiej parafii), Janusz Witt (sekretarz generalny Towarzystwa Bonhoefferowskiego w Polsce). Drugi Rząd: ks. prof. Józef Pater (rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu), ks. Axel Luther z Berlina-Lübars.prowadzący konferencję: bp Helmut Pietz z Görlitz (z lewej), bp Ryzsard Bogusz
(z prawej) oraz wygłaszający referat bp Martin Kruse.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem Dietricha Bonhoeffera.Niedzielne nabozeństwo w Kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu.
Kazanie wygłasza bp Helmut Pietz z Görlitz, na drugim planie duchowni biorący czynny udział w nabożeństwie.