english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumeniczna akcja na cmentarzu

Machowino - mała miejscowość koło Słupska. W okalającym ją lesie znajduje się stary cmentarz z licznymi żelaznymi krzyżami oraz z współczesnymi nagrobkami, świadczącymi o historii i współczesności tego miejsca.

   

 

Przed kilkoma miesiącami mieszkańcy Machowina postanowili zrobić porządek w tym miejscu spoczynku ich przodków. Sami postarali się o środki na ogrodzenie, część środków przekazali mieszkańcy tutejszego Domu Pomocy Społecznej. Wszystkie prace porządkowe i budowlane wykonali społecznie.

  

 

To co jest szczególne w tej miejscowości to fakt, że mieszkają tu i współżyją ze sobą katolicy, ewangelicy i prawosławni. Bez względu na wyznanie wszyscy pracowali przy porządkowaniu cmentarza. Oprócz nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej na cmentarz, wybudowano ołtarz polowy i posadzono krzewy oraz postawiono tablicę informacyjną o tym miejscu w języku polskim i niemieckim.

  

 

29 czerwca br. niecodzienna uroczystość zgromadziła wiernych i duchownych trzech chrześcijańskich Kościołów. Była to wspólna, ekumeniczna modlitwa - dziękczynienie za dzieło jakie, z Bożą pomocą, udało się wykonać.

  

    
W Machowinie mieszka 7 ewangelickich rodzin, które aktywnie włączyły się do akcji.
 

xwf