english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ekumeniczne Święto Szkoły w Kończycach Wielkich

Swego rodzaju tradycją staje się fakt, że nabożeństwa inicjowane przez Gimnazjum im. Gabrieli hr. Thun-Hohenstein w Kończynach Wielkich pod Cieszynem mają ekumeniczny charakter. Nie inaczej było w piątek 10 listopada, kiedy szkoła ta obchodziła swoje święto i wspominała postać patronki.

  

 

Uroczyste nabożeństwo w miejscowym rzymskokatolickim kościele rozpoczęło się wejściem pocztu sztandarowego. Wszystkich zgromadzonych, nauczycieli i uczniów powitał franciszkanin o. Ludwik. Liturgię nabożeństwa wraz z o. Ludwikiem prowadziły trzy uczennice Gimnazjum. Kazanie wygłosił ks. Wojciech Pracki, wspominając postać hrabiny i przypominając zaangażowanie rodu Thun-Hohensteinów w krzewienie oświaty. Warto tu dodać, że obydwaj duchowni pełnią rolę katechetów w Gimnazjum w Kończynach Wielkich.

 

  
Po wyjściu pocztu sztandarowego wszyscy uczestnicy nabożeństwa udali się do sali sportowej Gimnazjum. Tam odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” uczniowie Gimnazjum przybliżyli historię rozbiorów Polski i dramatyczne próby jej wyzwolenia spod jarzma zaborców.

 
Następnie, po oficjalnych uroczystościach młodzież przedstawiła zabawny kabaret z życia szkoły. Przygotowali go nauczyciele – Barbara Ogrodzka i Marian Zaleski. Oprócz odegrania awangardowej wersji „Balladyny” można było podziwiać zabawne szkolne sceny i wokalne popisy uczennic i uczniów. Należy wspomnieć, że uczniowie ci zaskarbili sobie niedawno międzynarodową publiczność, na konkursach piosenki uczniowskiej na Słowacji i Ukrainie.

 

   
Gimnazjum gościło podczas swego święta uczniów szóstych klas okolicznych szkół podstawowych. Po popisach artystycznych uczniowie ci udali się jeszcze na pokazowe lekcje z wybranych przedmiotów.
   
Tekst – ks. Wojciech Pracki, zdjęcia – Józef Peter