english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Fotograficzny

Redakcja "Ewangelika", kwartalnika Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ogłosiła konkurs fotograficzny pod nazwą "Konkurs EWANGELIK-a 2006".  

Jest to już kolejny konkurs tego pisma. Po rozstrzygnięciu "Konkursu EWANGELIK-a 2005", który był konkursem literackim, w 2006 roku redakcja "Ewangelika" ogłosiła konkurs fotograficzny.

Proponowana tematyka zdjęć jest bardzo pojemna. Mogą one dotyczyć szeroko rozumianej tematyki ewangelickiej. Redakcja spodziewa się zdjęć przedstawiających na przykład: kościoły i inne budynki związane z Kościołem Luterańskim, uroczystości kościelne i rodzinne, działalność parafialną (chóry, stowarzyszenia, wycieczki, itp.).

Przez jury konkursowe oceniana będzie przede wszystkim wartość artystyczna nadesłanych fotografii, w mniejszym stopniu dokumentacyjna.

Jeden autor może nadesłać większą liczbę zdjęć.

Nagrodzone prace będą publikowane w "Ewangeliku" przy zachowaniu jakości technicznej nadesłanych fotografii.

Wymogi techniczne:
Zdjęcia mogą być zarówno:
kolorowe i jak i czarno-białe,
cyfrowe jak i tradycyjne.

Minimalny rozmiar zdjęć wynosi: 1600x1200 pikseli (zdjęcia cyfrowe) i 15x10 cm (zdjęcia tradycyjne).

Termin:
Termin nadsyłania zdjęć upłynie 30 września 2006 roku.

Adres:
Prace można wysłać w następujący sposób:
pocztą na adres: Redakcja Kwartalnika "Ewangelik", ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice,
lub pocztą elektroniczną: ewangelik@luteranie.pl.

Wysyłając prace należy podać: swoje imię i nazwisko, adres, ewentualnie także numer telefonu lub adres e-mailowy.

Pytania dotyczące konkursu można kierować również na obydwa powyższe adresy.