english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Goście z ŚFL w Katowicach

W piątkowe popołudnie, 2 czerwca br. delegacja ŚFL odwiedziła Katowice. W czasie pobytu w stolicy województwa ślaskiego goście spotkali się ze zwierzchnikiem Diecezji Katowickiej, bp Tadeuszem Szurmanem. Wraz z nim i bp. Januszem Jaguckim, towarzyszącym gościom, wzięła też udział w oficjalnych wizytach u Prezydenta Miasta Katowice - Piotra Uszoka, wojewody śląskiego - Tomasza Pietrzykowskiego i arcybiskupa Damiana Zimonia, zwierzchnika rzymskokatolickiej Archidiecezji Katowickiej.  

       

Katowice: bp Janusz Jagucki, ks. dr Ishmael Noko, bp Tadeusz Szurman  

  

Podczas spotkań ks. dr I. Noko stwierdził m.in., że polscy luteranie, członkowie - założyciele Światowej Federacji Luterańskiej są dziś "twarzą" wszystkich luteran. Podkreślił również, że luteranin jest z zasady człowiekiem otwartym ekumenicznie. Zamykając się na ekumenię, traci również wiele ze swojej tożsamości wyznaniowej. Wspominając o dokonaniach władz samorządu miasta Katowice w zakresie budowy infrastruktury drogowej, Sekretarz Generalny ŚFL stwierdził, że Kościół popiera takie działania władz. Bez dobrej sieci dróg Kościół ma utrudnione dotarcie z Ewangelią do ludzi. Lepsza komunikacja ułatwia to zadanie.   

  

Ks. dr Ishmael Noko u Piotra Uszoka, Prezydenta Katowic  

            

Z wizytą u abp. Damiana Zimonia  

           

Po oficjalnych wizytach w katowickim kościele Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się krótkie nabożeństwo modlitewne. Rozważanie biblijne w języku angielskim wygłosił ks. Alfred Bieta.

  

   Nabożeństwo modlitewne w Katowicach 

        

Następnie goście wzięli udział w spotkaniu z Komitetem Krajowym Światowej Federacji Luterańskiej. Brali w nim udział między innymi ks. Adam Malina - sekretarz Zarządu, diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk - wiceprzewodnicząca Zarządu i ks. radca Ryszard Janik - były Przewodniczący Zarządu Komitetu Krajowego. Ks. dr Ishmael Noko podkreślił, że działania komitetów krajowych powinny przejawiać się m.in. w promowaniu dorobku światowego luteranizmu, również poprzez publikowanie w językach narodowych oficjalnych dokumentów Światowej Federacji Luterańskiej.

  

Ks. dr Ishmael Noko i ks. Adam Malina, sekretarz Zarządu Komitetu Krajowego ŚFL

     

W Katowicach odbyło się również spotkania z gośćmi ekumenicznymi z protestanckich Kościołów Katowic i przedstawicielem Żydowskiej Gminy Wyznaniowej.

         

Wieczorem delegacja ŚFL opuściła Katowice i udała się do Wrocławia. Na Górny Śląsk zawitała znów w sobotni wieczór. Wracając z Wrocławia do Warszawy wykorzystała pobyt w Lędzinach Hołdunowie koło Katowic, związany z kolacją na krótkie odwiedziny miejscowego ewangelickiego kościoła Św. Trójcy, który w roku bieżącym obchodzi 20-rocznicę poświęcenia.