english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

II Forum Tolerancji we Wrocławiu

W piątek, 2 czerwca br. w auli Zespołu Szkół nr 1 we Wrocławiu odbyło się ekumeniczne forum poświęcone wrocławskiej Dzielnicy Czterech Świątyń, w której od lat blisko siebie mieszkają i współpracują ewangelicy, prawosławni, katolicy oraz Żydzi. Organizatorem Forum było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, zaś przygotowania do niego trwały cały rok szkolny.

  

      

W tym czasie wrocławskie szkoły podstawowe, gimnazja, a nawet przedszkola biorące udział w projekcie miały za zadanie odwiedzić wszystkie cztery świątynie i zebrać jak najwięcej informacji o historii, nauce, zasadniczych różnicach i bieżącej współpracy pomiędzy ewangelikami, katolikami, prawosławnymi oraz Żydami. Na bazie zebranych informacji i dokumentacji fotograficznej uczniowie przygotowywali prezentacje, które zostały przedstawione na Forum.

   

  

Prace dzieci i młodzieży zaskakiwały rozmachem i plastyczną różnorodnością. Zaprezentowane zostały makiety świątyń, przewodniki historyczne, wykonane przez uczniów mapki i plany sytuacyjne, nie wspominając już o zdjęciach, rysunkach czy prezentacjach multimedialnych Do największych ciekawostek należały świątynie wykonane techniką origami, a także kościoły i synagoga zbudowane z masy solnej. 
     

   

W Forum oprócz dzieci, młodzieży i nauczycieli udział wzięli przedstawiciele wszystkich czterech wyznań, którzy zgodnie wyrażali wielki szacunek i podziw dla pomysłowości i wykonanej pracy.

  

  

W ramach tylko tego jednego projektu w Roku Szkolnym Dzielnicę Czterech Świątyń odwiedziło ponad tysiąc dzieci i młodzieży.
   

mo.