english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Inauguracja akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2005

W pierwsza niedzielę Adwentu, 27 listopada br. zainaugurowana została ekumeniczna akcja "Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2005", popularnie zwana "świecą wigilijną" lub przez media "świecą Caritasu". Ogólnopolska inauguracja w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP odbyła się podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele filialnym Ap. Mateusza w Ustroniu-Polanie na terenie Diecezji Cieszyńskiej Kościoła EA w RP.

Ta ekumeniczna akcja trzech chrześcijańskich Kościołów w Polsce organizowana jest przez ich organizacje zajmujące się udzielania pomocy socjalno-charytatywnej . W Kościele Rzymskokatolickim, który rozpoczął i wymyślił całą akcję wśród swoich wyznawców, jej organizacja zajmuje się "Caritas" .W Kościele Prawosławnym powyższą akcją zajmuje się Dzieło Miłosierdzia "Eleos", a w Kościele Ewangelicko-Augsburskim "Diakonia". Te trzy organizacje niesienia pomocy w imieniu Jezusa Chrystusa potrzebującym wsparcia ludziom - "Caritas", "Eleos" i "Diakonia" po raz szósty zainaugurowały wspólną ogólnopolską akcję rozprowadzania świec wigilijnych w formie ofiary na rzecz tych, którzy "najciszej proszą" o pomoc czyli dzieciom. W tym roku - 2005 - pomoc z zebranych w kościołach ofiar przeznaczona będzie dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, które ma wielki wpływ na ich ciężki i niski poziom życia.

naugurujące akcję nabożeństwo rozpoczęło się od zapalenia przez dziecko jednej z świec wigilijnych, która znajdowała się na wieńcu adwentowym . Zebranych na nabożeństwie powitał miejscowy proboszcz, ks. Piotr Wowry, który jest zarazem prezesem ewangelickiego stowarzyszenia osób niepełnosprawnych "Maria - Marta". Wśród zebranych byli m.in. Prezes Diakonii Kościoła - bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp senior Jan Szarek, ks. Ignacy Czader, dyrektor "Caritas" Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego, Wanda Falk, dyrektor Diakonii Kościoła EA. Wśród gości znaleźli się też uczestnicy Międzynarodowej Konferencji Platformy Wyszehradzkiej Eurodiakonii, pochodzący z Węgier, Słowacji, Polski, Czech oraz Serbii, Ukrainy oraz Niemiec i Danii, którzy obradowali w dniach 24-27.11. w Wiśle wraz Sekretarzem Generalnym Eurodiakonii, Heidi Martinussen z Brukseli (Unii Europejskiej). Powitana została też Dyrektor Kazimiera Kawulok z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz delegacja Sióstr Diakonis z Diakonatu "Eben-Ezer" z Dzięgielowa i liczna grupa osób niepełnosprawnych ze stowarzyszenia "Maria-Marta".

Następnie dzieci z parafialnego chórku dziecięcego zaśpiewały dziękczynną pieśń . W ten sposób zaakcentowano wszystkim zebranym na nabożeństwie parafianom i gościom ekumenicznym, że adresatami pomocy są właśnie dzieci, które rzadko mają okazję zabrać głos i przypomnieć o odpowiedzialności za ich życie przez dorosłych. Tym razem uczyniły to widocznie i głośno. Po liturgii rozpoczynającej nabożeństwo, poprowadzonej przez ks. Piotra Wowry i ks. Marka Londzina - koordynatora Diakonii Cieszyńskiej, okolicznościowe kazanie wygłosił bp Ryszard Bogusz, Prezes Diakonii. Po pieśni miejscowego chóru mieszanego swoje pozdrowienia przekazali Heidi Martinussen, ks. Ignacy Czader i Wanda Falk.

Nabożeństwo było połączone ze spowiedzią i Sakramentem Komunii Świętej. Spowiedź poprowadził ks. M. Londzin, a liturgię komunijną bp Jan Szarek, bp R. Bogusz i ks. P. Wowry. Do Komunii Św. wpierw przystąpiły osoby niepełnosprawne (na wózkach ) i ich rodziny, goście Platformy Wyszehradzkiej, później parafianie oraz księża. Końcowego błogosławieństwa udzielił bp R. Bogusz. Bezpośrednio po nabożeństwie rozprowadzane były w formie ofiary Wigilijne Świece 2005.

W drugiej części uroczystej promocji odbyło się spotkanie wszystkich wymienionych gości wraz z grupą osób niepełnosprawnych i ich rodzin w budynku parafii, gdzie po przemówieniach i podziękowaniach odbyły się wspólne warsztaty terapeutyczne na temat autoterapii, poprowadzone przez profesjonalnego terapeutę.

"Ochotnego dawcę Bóg miłuje".

ks. Marek Londzin