english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Invocavit

Wzywać możesz Boga
na każdym miejscu
i wszędzie usłyszeć
Jego wezwanie
zdejm
tu obuwie swoje,
bo ziemia ta świętą.
Twa miłość, Panie, Twa łaska
jakże niepojętą.
Zdejm
z siebie wszystko,
co od Boga oddziela,
by w sercu twym Invocavit,
ta wzywania niedziela
mogła się rozgościć.
Niedziela zadumy
i wielkiej radości
doświadczania Boga
i Zbawcy świętości.
Miej czas dla ciszy
i Boga mówienia –
niech twa dusza słyszy,
co ma ci do powiedzenia
w drzew wysokich graniu,
w ptakach śpiewaniu,
w grzmotach wielkiej burzy
i gdy znów cisza nastaje
dla twej skołatanej duszy.
Wytrwaj w błogosławionym
ciszy czekaniu
i oddaj się całym sercem
cierpliwości zadaniu,
byś po skończonym tu boju,
ziemskiego pielgrzymowania,
zaznał też w wieczności – Bożego pokoju!
 

P. A.
Bielsko, 2006 r.