english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Iz 49,23b

„Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję.”
Iz 49,23b
 
Gdy poznasz, że On Panem
Twym i świata całego,
To wiesz komu zaufać
W miłości serca swego;
 
Bo wszyscy, którzy w Panu
Nadzieję pokładają,
Nigdy się nie zawiodą –
W Nim żywot wieczny mają.
 

P. A.
Bielsko, 8 maja 2006 r.