english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jesienne Rekolekcje Sióstr Diakonis

W diecezjalnym domu rekolekcyjnym Diecezji Cieszyńskiej "Betania" w Wapiennicy (dzielnica Bielska-Białej) z inicjatywy i pod opieką Biskupa Kościoła bp. Janusza Jaguckiego odbyły się jesienne Rekolekcje dla Sióstr Diakonis z Ewangelickiego Żeńskiego Diakonatu "Eben - Ezer" w Dzięgielowie. Miały one miesjce w dniach 23 - 25 października 2006 roku. Tegorocznym tematem wykładów były słowa: "Nasze Świadectwo chrześcijańskie", a ich hasłem biblijnym były słowa z listu do Kolosan 1,21: "Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem".

   
Rekolekcje rozpoczęły się od wspólnego śniadania, na które oprócz sióstr diakonis wraz z siostrą przełożoną s. Lidią Gottschalk, do Betanii przyjechali: Biskup Kościoła, bp Janusz Jagucki z małżonką; dotychczasowy duszpasterz diakonatu, ks. Emil Gajdacz z małżonką, nowy duszpasterz diakonatu, ks. Marek Londzin oraz dopołudniowy wykładowca, ks. Andrzej Czyż z małżonką. Następnie w kaplicy odbyła się modlitwa poranna, którą prowadziła s. Ewa Cieślar. Po jej rozważaniu duszpasterz diakonatu złożył urodzinowe życzenia ks. Andrzejowi Czyżowi, który przez wiele lat był w Radzie Opiekuńczej Diakonatu "Eben - Ezer" oraz był zaangażowany w dzieło ewangelizacji prowadzonej przed laty przez diakonat. Po złożeniu życzeń i modlitwie, błogosławieństwo jubilatowi udzielił Biskup Kościoła.

 

     

Pierwszy referat pt.: "Moje świadectwo słowem - ewangelizacja" wygłosił na podstawie własnej refleksji życia ks. Andrzej Czyż. Zostało ono uzupełnione licznymi słowami w dyskusji. Po południu usłyszeliśmy wykład Siostry Przełożonej Lidii Gottschalk, zatytułowany: "Moje świadectwo społecznością - koinonia". Dzień został zakończony prezentacją multimedialną o dziele i życiu Ks dr Alberta Schweizwera, która przygotował ks. Emil Gajdacz.

   
Drugi dzień rekolekcji wtorek rozpoczął się po śniadaniu od porannej modlitwy przygotowanej przez pastorową Ewę Londzin. Na ten kolejny dzień przygotowany został wykład ks. Emila Gajdacza pt.: " Moje świadectwo wielbieniem Boga - liturgia".

   
Popołudniowy czas wypełniony był wycieczką do Pszczyny. Pobyt w Pszczynie zaplanował ks. radca Jan Badura, pszczyński proboszcz. Najpierw Siostry Diakonise wraz z Biskupem Kościoła, jego małżonką, pastorową H. Gajdacz i ks. M. Londzinem zwiedzili muzeum wnętrz pałacowych na Zamku w Pszczynie. Później goście udali się do pomieszczeń parafialnych przy kościele, gdzie czekała na nich ciepła kawa i herbata oraz ciasto. Tam też usłyszeli historię ewangelicyzmu na Ziemi Pszczyńskiej, opowiedzianą przez ks. Jana Badurę. Ogrzani i posileni wyruszyli na spacer po Starówce Pszczyńskiej, który rozpoczęli od zwiedzania ratusza, bezpośrednio graniczącego z kościołem ewangelickim. Pomimo zimna zjedli lody w znanej lodziarni na rynku i udali się na dalszy spacer. Obecność ewangelickich sióstr diakonis na rynku pszczyńskim wzbudzała liczne zainteresowanie i była wyrazem świadectwa żywego Kościoła oraz wiary czynnej w miłości. Końcowym akcentem pobytu w Pszczynie była modlitwa wieczorna w kościele, do której zaproszeni zostali parafianie. Uczestniczyli w niej - co nie było zaplanowane - goście z Diakonii niemieckiej. Modlitwę prowadził ks. radca J. Badura, który sprawił wszystkim niespodziankę, gdyż zaprosił do wspólnego uwielbiania Boga pieśnią i grą A. Trefon na biblijnym instrumencie - harfie. Wspólny śpiew pieśni i gra na harfie szczególnie pięknie brzmiały w pszczyńskim kościele. Modlitwy s. Lidii , ks. J. Badury i ks. M. Londzina oraz błogosławieństwo bp. Janusza Jaguckiego zakończyły czas w parafii w Pszczynie.

  

 
Ostatni dzień rekolekcji rozpoczął się od modlitwy porannej poprowadzonej przez pastorową, diakon Helenę Gajdacz. Kolejny temat "Moje świadectwo czynem - diakonia" przedstawił ks. Marek Londzin. Po przerwie obiadowej miał już miejsce ostatni wykład. Zanim przyszedł na niego czas, Biskup Kościoła ustalił kolejny wiosenny czas rekolekcji oraz zaplanowano wspólną siostrzaną wycieczkę. Podsumowujący wykład prowadził bp Janusz Jagucki. Mówił na temat: "Moje świadectwo postawą w cierpieniu - martyria".

    
Końcowa modlitwa, pieśń i podziękowania zakończyły tegoroczne jesienne rekolekcje sióstr diakonis w "Betanii". Wszyscy dziękujemy nade wszystko Bogu za ten szczególnie błogosławiony czas, a Biskupowi Kościoła za zorganizowanie i wspólny pobyt. Dziękujemy!