english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jesteś, Panie, pasterzem

„Pan jest pasterzem moim,
Niczego mi nie braknie”.
                                                        Ps 23,1
 
Jesteś, Panie, pasterzem
Przez całe moje życie;
Niech za to będzie Ci chwała
W dzień, wieczorem i o świcie.
 
Gdyś moim jest pasterzem
Niczego mi nie braknie;
Pod dostatkiem mam wszystkiego
Czego dusza moja łaknie.
  

P. A.
Bielsko, 19 marca 2006 r.