english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Jubileusz 70-lecia urodzin Biskupa Jana Szarka

Dnia 13 lutego br. 70-te urodziny obchodził bp Jan Szarek, emerytowany Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1991-2001.
 
W niedzielę, dnia 12 lutego 2006 r. w ewangelickim kościele Zbawiciela w Bielsku Białej odbyła się dziękczynna uroczystość, zorganizowana przez parafię w Bielsku oraz Diecezję Cieszyńską. Po liturgicznym powitaniu bp Paweł Anweiler, miejscowy proboszcz, nakreślił szeroko zasługi bp. Jana Szarka, zarówno w ciągu 10–lecia pasterzowania w Kościele, ale też Jego udział w światowej i krajowej ekumenii, w życiu społecznym i narodowym.

  
Te zasługi zostały też podkreślone w adresie gratulacyjnym Marszałka Sejmu, Marka Jurka oraz przytoczone przez Ewangelicką Agencję Prasową w Niemczech (EPD), która przy tej okazji przypomniała postać bp. J. Szarka.
  
Po liturgii Słowa odprawionej przez ks. Krzysztofa Cienciała, okolicznościowe kazanie na tekst przypadającej perykopy z Księgi proroka Jeremiasza 9,22-23 wygłosił sam Jubilat. Podziękował on swemu następcy w urzędzie proboszcza bielskiej parafii i zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej, bp. Pawłowi Anweilerowi, swojej rodzinnej parafii oraz diecezji za zaproszenie go do wygłoszenia kazania i zorganizowanie uroczystości. Powitał obecne koleżanki i kolegów z czasów akademickich (diakon Janina Kisza-Bruell, diakon Helena Gajdacz, ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz, ks prezes Jan Gross, ks. Andrzej Czyż, ks. Jan Lech Klima) oraz wspomniał nieżyjących już kolegów i koleżankę, którzy byli razem z Jubilatem ordynowani: ks. Ottona Jaworskiego i ks. Erwina Kruczka oraz pastorową Wandę Bauman z d. Ziejka. Spośród nieżyjących szczególnie ciepło i z wdzięcznością wspomniał swoich rodziców oraz śp. ks. seniora Adama Piotra Wegerta, który przyczynił się wydatnie do ukształtowania jego sylwetki duchowej.
  
Po kazaniu Jubilata życzenia składali w imieniu Biskupa Kościoła i Konsystorza - Adam Pastucha - wiceprezes Konsystorza, bp Władysław Volny z Czeskiego Cieszyna w imieniu Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Republice Czeskiej, kurator bielskiej parafii - Jan Machalica i prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Polsce - Józef Król, który też przekazał uchwałę o nadaniu Jubilatowi godności honorowego Członka PTE.
W końcowej liturgii nabożeństwa wzięli udział ks. Andrzej Czyż i ks. prezes Jan Gross, a Jubilat udzielił błogosławieństwa.
   
Po nabożeństwie w sali parafialnej „Augustana” wszyscy jeszcze raz spotkali się przy kawie i herbacie, gdzie życzenia w imieniu Synodu Kościoła i Rady Synodalnej złożyli ks. Jan Gross, Prezes Synodu Kościoła w Polsce i radca Urszula Wantuła-Rakowska. Prezes Synodu podkreślił, że nie tylko razem z Jubilatem był na jednym roku studiów, ale w latach 1990-2001 razem z Biskupem–Seniorem był członkiem Konsystorza, członkiem Synodu, którego bp J. Szarek był od 1991–1992 r. także prezesem. Podkreślił zawsze zgodną współpracę, bo bp J. Szarek kierował się ewangeliczną zasadą: „Tak – tak, nie – nie!” Następnie składano Jubilatowi indywidualnie życzenia. Wśród gratulantów byli m.in.: ks. dyrektor Jerzy Below, ks. Ritva Szarek (duszpasterz Finów w Polsce), dyrektor Ewa Sum z OW Augustana, byli radcy Konsystorza: Jerzy Pilarski z Świętochłowic i Karol Cieślar z Bielska-Białej, diakon Ewa Below, prof. dr hab. Ewa Chojecka i inni. W czasie tej uroczystości występował zespół młodzieżowy pod kierownictwem ks. K. Cienciały.
  
Ks. bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 roku w Bielsku Białej. W bielskim kościele Zbawiciela był ochrzczony i konfirmowany. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rozpoczął w 1956 roku. Po ich ukończeniu z tytułem magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej: „Życie i działalność Tomasza Muenzera i jego stosunek do reformacji Marcina Lutra” i zdaniu egzaminu kościelnego, dnia 24 września 1960 roku został ordynowany w rodzinnym kościele na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce przez bp. prof. Andrzeja Wantułę przy współudziale ks. seniora prof. Woldemara Gasptarego i ks. seniora Adama Wegerta.
  
Pierwszych 10 lat służby duszpasterskiej spędził na Mazurach, najpierw w Nawiadach, a potem w Giżycku, gdzie został także proboszczem (30.10.1966). W roku 1970 został powołany na stanowisko wikariusza diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej u boku ks. seniora Adama Wegerta, gdzie później został drugim (pomocniczym) proboszczem parafii Zbawiciela w Bielsku Białej. Po kolejnych dziesięciu latach został w 1980 roku wybrany proboszczem bielskiej parafii oraz seniorem Diecezji Cieszyńskiej. Wprowadzenia na urząd seniora diecezji cieszyńskiej dokonał bp Janusz Narzyński w dniu 28 grudnia 1980 r.

  
W Święto Epifanii, dnia 6 stycznia 1991 roku ks. senior Jan Szarek został wybrany Biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jego konsekracja i wprowadzenie w urząd miała miejsce dnia 3 maja 1991 roku w warszawskim kościele Św. Trójcy. Konsekratorem Jubilata był Jego poprzednik bp dr Janusz Narzyński, a współkonsekratorami: bp dr Johannes Hanselman z Monachium i bp dr Olavi Rimplainen z Oulu (Finlandia) wraz z biskupami z Niemiec, Czech, Austrii, Litwy i Szwecji (biskup pomocniczy z Uppsali). Przez okres sprawowania posługiwania biskupiego, bp Jan Szarek dał się poznać jako niestrudzony i skuteczny organizator życia religijnego, pełniący liczne funkcje w różnych strukturach i na różnych płaszczyznach Kościoła w Polsce i na świecie – w Światowej Radzie Kościołów, Światowej Federacji Luterańskiej, Konferencji Kościołów Europejskich. Na polskim gruncie był m.in. w latach 1993-2001prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Otrzymał też tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jubilat w czasie swojego posługiwania biskupiego był konsekratorem wszystkich biskupów diecezjalnych i biskupa wojskowego w Polsce oraz współkonsekratorem bratnich biskupów w Czechach, Słowacji, Austrii, Niemczech, Rosji, Anglii, Finlandii i w Szwecji.
  
Czynną służbę w urzędzie Biskupa Kościoła zakończył w święto Epifanii 2001 roku, gdy po przejściu na emeryturę przekazał przez konsekrację urząd Biskupa Kościoła swemu następcy, bp. Januszowi Jaguckiemu, proboszczowi z Giżycka.
 
Cały czas jest jednak w dalszym ciągu czynny w służbie Kościoła, będąc m.in. przez 5 lat aż do 2005 roku Prezesem Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Po przejściu na emeryturę bp Jan Szarek zamieszkał w rodzinnym Bielsku Białej. 
   

Galeria fotografii:

 

 

   Zdjęcia: ks. Jerzy Below

 


 

Z okazji 70-tych urodzin na ręcę bp Jana Szarka wpłynęły liczne życzenia urodzinowe. Wśród nich znalazły się też życzenia bp. Janusza Jaguckiego, Biskupa Kościoła, Rady Synodalnej i Marszałka Sejmu, Marka Jurka.

  

Czytaj:

  

Życzenia Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp. Janusza Jaguckiego

  

Życzenia Rady Synodalnej Kościoła Ewangelicko-Augburskiego w RP

 

Życzenia Marszałka Sejmu RP, Marka Jurka