english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Andrzej Czyż laureatem Srebrnej Cieszynianki

Rada Miejska Miasta Skoczowa przyznała ks. Andrzejowi Czynowi laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2005. Uroczystość wręczenia nagrody laureatom miast i gmin powiatu cieszyńskiego odbyła się w Święto Niepodległości, 11 listopada 2005, w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Od dziesięciu lat Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej przyznaje statuetki osobom szczególnie zasłużonym, wytypowanym w poszczególnych miastach i gminach.

Ks. Andrzej Czyż otrzymał wyróżnienie za długoletnią pracę duszpasterską i społeczną, za wrażliwość na krzywdę i biedę ludzką, za pracę wśród dzieci i młodzieży, za długoletnią opiekę nad chórem „Gloria”, za działalność ekumeniczną i współtworzenie Stowarzyszenia „Musica Sacra”.