english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ks. Marek Londzin nowym proboszczem w Dzięgielowie

W dzień Nowego Roku, w niedzielę 1 stycznia 2006 roku Parafia Ewangelicko-Augsburska w Dzięgielowie, jedna z dwóch ostatnio utworzonych parafii, przeżywała po raz pierwszy w swej historii wprowadzenie w urząd Proboszcza Parafii. Został nim ks. Marek Londzin, dotychczasowy duszpasterzem i proboszcz luterańskiej parafii w Istebnej, która swym obszarem obejmuje górski teren Trójwsi Beskidzkiej: Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki, położonych na styku trzech granic państwowych: Czech, Polski i Słowacji.

Ks. Marek Londzin został wybrany na proboszcza przez zgromadzenie parafialne parafii Dzięgielów w niedzielę, 20 listopada 2005 roku. Po zatwierdzeniu wyboru przez Konsystorz Kościoła uroczystość jego wprowadzenia w urząd została wyznaczona na dzień Nowego Roku 2006.


Członkowie tej działającej samodzielnie od 4 miesięcy parafii, która wcześniej była filiałem parafii w Cieszynie, a wraz z nimi zaproszeni gości, zebrali się licznie w kościele "Eben-Ezer" na uroczystym nabożeństwie. Nabożeństwo rozpoczęło się biciem dwóch dzwonów. Po raz pierwszy w historii tej parafii dzwony te zabrzmiały w noworoczną noc, oznajmiając w ten sposób mieszkańcom Dzięgielowa Nowy Rok 2006. Drugi raz zabrzmiały podczas nabożeństwa z okazji wprowadzenia ks. Marka Londzina w urząd proboszcza parafii. Dzwony te zostały przywiezione do Dzięgielowa jesienią 2005 roku, a pochodzą z przeznaczonego do rozbiórki kościoła w Bielefeldzie w Niemczech.

Zebranych uczestników nabożeństwa przywitał śpiewem chór "Super Senior", działający przy Ewangelickim Domu Opieki "Emaus" w Dzięgielowie. Następnie długoletni opiekun filiału Dzięgielów, a zarazem pierwszy proboszcz administrator parafii, ks. dyrektor Emil Gajdacz pozdrowił wszystkich słowem Bożym. Przywitał też wszystkich zebranych członków parafii i gości, a wśród nich zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej, bp. Pawła Anweilera, bp. seniora Jana Szarka, Prezesa Synodu Kościoła - ks. Jana Grossa, proboszcza Parafii "matki" w Cieszynie - ks. radcę Janusza Sikorę, proboszczów sąsiednich parafii - ks. radcę Jana Kozieła z Cisownicy i ks. radcę Romana Dordę z Goleszowa, wszystkich pozostałych księży, siostry diakonise z Diakonatu "Eben-Ezer" w Dziegielowie, przedstawicieli władz kościelnych i samorządowych, gościa ekumenicznego - ks. Ignacego Czadera, Dyrektora "Caritas" Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego i wszystkich pozostałych gości oraz rodzinę nowego księdza proboszcza.

Liturgię wstępną odprawili ks. Jan Kozieł i ks. Roman Dorda, a tekst biblijne czytały przedstawicielka dzięgielowskiej młodzieży i Siostra Przełożona Diakonatu - s. Lidia Gottschalk. Następnie zaśpiewał parafialny chór dziecięco-młodzieżowy "Junior".


Po pieśni zboru przystąpiono do aktu instalacji. Bp Paweł Anweiler w swym przemówieniu, zwracając się do instalowanego ks. Marka Londzina, odniósł się z też z wdzięcznością i podziękowaniem do dotychczasowego duszpasterza, ks. Emila Gajdacza i jego małżonki, którzy przez wiele lat służyli filiałowi Dzięgielów, a ks. Emil Gajdacz opiekował się duszpastersko Diakonatem i jest dyrektorem Domu Opieki. Przypominając nowemu, pierwszemu pochodzącemu z wyboru proboszczowi, chlubną przeszłość i poprzedników w urzędzie, wskazał również na wzór służby bp. Andrzeja Wantuły, któremu diakonat był bardzo bliski i wielokrotnie wygłaszał swe kazania w dzięgielowskim kościele.

Po przemówieniu Biskupa zaśpiewał swe pieśni parafialny chór mieszany pod dyr. Anny Stanieczek. W akcie instalacji na proboszcza jako asystenci ks. Marka Londzina uczestniczyli bp senior Jan Szarek i ks. dyrektor Emil Gajdacz. Wokół nowego proboszcza stanęła też tymczasowa Rada Parafialna. Najpierw przyrzeczenie złożył nowy proboszcz, a następnie członkowie Rady Parafialnej. Nałożeniem rąk, modlitwą i błogosławieństwem Biskup oddał do służby Bogu i Parafii nowego proboszcza.


Po tym akcie i życzeniach księży oraz kuratora parafii zaśpiewał parafialny chór "Grupa piątkowa". Po występie chóru kurator parafii, Korneliusz Glajcar podziękował w imieniu Parafii dotychczasowemu duszpasterzowi, ks. Emilowi Gajdaczowi i jego małżonce za ich oddaną i wierną służbę.


Po pieśni zboru, pełne wzruszeń i zaufania w Bożą obietnicę Bożego Słowa "Nie odstąpię cię , ani cię nie opuszczę" (Jozue 1,5) kazanie wygłosił ks. Marek Londzin. Dziękował Bogu, że darował na hasło roku 2006 właśnie te szczególne słowa obietnicy, które wszyscy otrzymali na progu Nowego Roku, a szczególnie on sam - jako duszpasterz na progu swej odpowiedzialnej i podejmowanej z lękiem oraz drżeniem przed Bogiem służby w Dzięgielowie. Jak powiedział - „pożegnanie się z Istebną nie będzie łatwe. To miejsce swojskie, znane, z oddanymi i kochającymi zborownikami. A tutaj mam jak Jozue iść do Ziemi Obiecanej, ale do ziemi nieznanej. Lecz dzięki Bożym słowom pocieszenia mogę z ufnością i z wielka wiarą uchwycić się słów, że Bóg i tu nie odstąpi ode mnie i mnie nie opuści”. Taka też była jego modlitwa – aby Bóg błogosławił mu we wszystkim w nowej parafii i prowadził w swej Boskie mądrości i sile.

Po kazaniu miał miejsce czas przeznaczony na modlitwę, którą prowadzili w członkowie zboru, a wśród nich siostra diakonisa. Po czasie wspólnych modlitw, przeplatanych słowami "Kyrie eleison", zgromadzeni na nabożeństwie złożyli ofiarę, która została przeznaczona na remont Domu Parafialnego, gdzie ma zamieszkać nowy proboszcz.

W kolejnej części nabożeństwa spowiedź poprowadził ks. prezes Jan Gross, a liturgię komunijną ks. radca Janusz Sikora wraz z bp. P. Anweilerem. Następnie księża, rodzina, parafianie i goście przystąpili do Stołu Pańskiego.

Błogosławieństwo Biskupa i śpiew kolędy "O błogosławiony" zakończyły tą niezwykłą uroczystość w kościele "Eben Ezer", gdzie w ten szczególny czas owe hebrajskie, starotestamentowe słowa "Aż dotąd pomagał nam Pan" nabrały wymownego znaczenia.

Po nabożeństwie goście i parafianie mieli możliwość złożyć życzeń dla nowego Proboszcza oraz podziękowań dla ks. Emila Gajdacza. Następnie zaproszeni goście zebrali się na wspólnej noworocznej "agapie" w Ewangelickim Domu Opieki "Emaus", gdzie w błogosławionej atmosferze toczyły się rozmowy przy stołach, a poszczególni goście zabierali głos podczas "mów stołowych", przeplatanych pieśniami i życzeniami.

Modlitwa diakon Heleny Gajdacz zakończyła ten szczególny dzień Nowego Roku 2006. Szczególny dla Parafii Dzięgielów, ks. Emila Gajdacza i ks. Marka Londzina oraz zboru w Istebnej.

xML