english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne

4. Niedziela po Epifanii - 29 stycznia 2005 r.
 

Hasło tygodnia: Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich. Ps 66,5
 
Psalm tygodnia: Ps 107,1.2.23-32

1. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,
Albowiem łaska jego trwa na wieki!

2. Niech mówią odkupieni przez Pana,
Ci, których wyzwolił z ręki nieprzyjaciela,

23. Ci, którzy na statkach płynęli po morzu,
Uprawiając handel na wielkich wodach,

24. Widzieli dzieła Pana
I cuda jego na głębinach.

25. Rzekł, i zerwała się burza,
Która spiętrzyła fale,

26. Wznosili się aż do nieba,
Zapadali się w głębiny;
Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie.

27. Zataczali się i chwiali jak pijani,
A cała ich mądrość obróciła się wniwecz.

28. Wołali do Pana w swej niedoli,
A On wybawił ich z utrapienia.

29. Uciszył burzę,
I uspokoiły się fale morskie.

30. Wtedy radowali się, że się uspokoiły,
I zawiódł ich do upragnionej przystani.

31. Niechaj wysławiają Pana za łaskę jego
I za cuda jego dla synów ludzkich!

32. Niechaj go wysławiają w zgromadzeniu ludu
I niechaj go chwalą w radzie starszych!


Graduale: Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Alleluja! Ps 66,5

  

Pieśni tygodnia: Jezu, Zbawco mojej duszy (801)

Kto chce, niech szuka innych dróg (638)

 

Teksty liturgiczne: 

 

Kazanie: Ef 1,15-20a
15.Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, 16.nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, 17.aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, 18.i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego, 19.i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, 20a.jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych.

 
Stary Testament:  Iz 51,9-16
9.Obudź się, obudź się, oblecz się w siłę, tyś, ramię Pana! Obudź się jak za dni dawnych, jak w czasach odległych! Czy to nie tyś rozłupało potwora, przeszyło smoka morskiego? 10.Czy nie tyś osuszyło morze, wody wielkiej toni, uczyniło drogę poprzez głębiny morskie, aby przeszli odkupieni? 11.I wrócą odkupieni przez Pana, i przybędą na Syjon z okrzykiem radości, a wieczna radość będzie nad ich głowami, dostąpią radości i wesela, zniknie zmartwienie i wzdychanie. 12.Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? 13.A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię? Ustawicznie, dzień po dniu, drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? 14.Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole, i nie braknie im chleba. 15.Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale: Pan Zastępów, to jest jego imię. 16.I włożyłem moje słowa w twoje usta i ukryłem cię w cieniu mojej ręki, aby rozciągnąć niebiosa i założyć ziemię, i powiedzieć do Syjonu: Ty jesteś moim ludem!


Ewangelia: Mk 4,35-41
35.I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór: Przeprawmy się na drugą stronę. 36.Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był, w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. 37.I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniała. 38.A On był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu! Nic cię to nie obchodzi, że giniemy? 39.I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij! Ucisz się! I ustał wicher, i nastała wielka cisza. 40.I rzekł do niech: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie? 41.I zdjął ich strach wielki, i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest Ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne?