english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - 3. Niedziela po Wielkanocy

Hasło tygodnia: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17
 
Psalm tygodnia: Ps 66,1-9

1. Przewodnikowi chóru pieśń. Psalm.
Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie!

2. Opiewajcie chwałę jego imienia,
Śpiewajcie mu pieśń pochwalną!

3. Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje!
Wrogowie twoi schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej.

4. Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą,
Niech śpiewa i opiewa imię twoje!

5. Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże:
Przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich!

6. Przemienił morze w suchy ląd,
Przez rzekę przeszli suchą nogą. Dlatego radujmy się nim!

7. Panuje w mocy swej na wieki.
Oczy jego patrzą na narody,
Aby nie powstawali przeciwko niemu buntownicy!

8. Błogosławcie, narody, Boga naszego
I ogłaszajcie głośno chwałę jego!

9. Zachował przy życiu duszę naszą,
A nie pozwolił zachwiać się nodze naszej.

Graduale: Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich. Alleluja! Ps 97,10ab
 

Pieśń tygodnia:  Wesel się serdecznie ludzie pokolenie (198)

                              Wesoły nam dzis dzień nastał (199)
  

Teksty liturgiczne:

 

Kazanie: 2 Kor 4,16-18
16.Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. 17.Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, 18.nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.
 

Stary Testament: 1 Mż 1,1-4a.26-31; 2,1-4a
1.Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 2.A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. 3.I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. 4a. I widział Bóg, że światłość była dobra. 26.Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 27.I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. 28.I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! 29.Potem rzekł Bóg: Oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie : niech będzie dla was pokarmem! 30.Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios, i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. 31.I spoj rzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień – szósty. 1.Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. 2.I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. 3.I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. 4a.Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stworzenia.

  

Ewangelia: J 15,1-8
1.Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. 2.Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. 3.Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem; 4.trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. 5.Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie. 6.Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorośl; takie Zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. 7.Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. 8.Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.