english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - 4. Niedziela Postu

Hasło tygodnia: Jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. J 12,24
  
Psalm tygodnia: Ps 84,6-13

6. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie,
Gdy o pielgrzymkach myśli!

7. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła,
Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą.

8. Z mocy w moc wzrastają,
Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie.

9. Panie, Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją,
Nakłoń ucha, Boże Jakuba!

10. Boże, tarczo nasza, wejrzyj
I spójrz na oblicze pomazańca swego!

11. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich
Niż gdzie indziej tysiąc;
Wolę stać raczej na progu domu Boga mego,
Niż mieszkać w namiotach bezbożnych.

12. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg,
Łaski i chwały udziela Pan,
Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.

13. Panie Zastępów,
Błogosławiony człowiek, który ufa tobie!
  

Graduale: Pociechy twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. Amen. Ps 94,19
 

Pieśń tygodnia:   Jezu, ma radości (795)

                                Jezusa umęczenie (129)

                                O Jezu, wszak to sprawa Twa (558)

   

Teksty liturgiczne:

  

Kazanie: Flp 1,15-21
15.Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli; 16.jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić ewangelii, 17.drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. 18.Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować się będę; 19.wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu, 20.według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. 21.Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem.
  

Stary Testament: Iz 54,7-10
7.Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. 8.W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój Odkupiciel. 9.Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego: Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. 10.A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju się nie zachwieje, mówi Pan, który się nad tobą lituje.
   
Ewangelia: J 12,20-26
20.A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. 21.Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. 22.Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. 23.A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. 24.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. 25.Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. 26.Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.