english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - 5. Niedziela po Wielkanocy

Hasło tygodnia: Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Ps 66,20
 

Psalm tygodnia: Ps 95,1-7b

1. Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
Wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego!

2. Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem,
Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach,

3. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan
I Królem wielkim nad wszystkich bogów.

4. W jego ręku są głębokości ziemi
I jego są szczyty gór.

5. Jego jest morze i On je uczynił,
I suchy ląd ręce jego ukształtowały.

6. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz!
Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!

7b. On bowiem jest Bogiem naszym,
A my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego.

  

Graduale: Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Alleluja! Ps 66,20
  

Pieśni tygodnia:    Wstąp do bram serca mego (230)

                                 Ojcze nasz, co jesteś w niebie (613)

  

Teksty liturgiczne:

 

Kazanie: Kol 4,2-4(5.6)
2.W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, 3.a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, 4.abym ją obwieścił, jak powinienem. 5.Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. 6.Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu.
  

Stary Testament: 2 Mż 32,7-14
7.Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. 8.Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. 9.Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza: Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. 10.Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. 11.Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił: Dlaczegóż, Panie, płonie gniew twój przeciwko ludowi twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną? 12.Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. 13.Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, sługi twoje, którym poprzysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Rozmnożę potomstwo wasze jak gwiazdy niebieskie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam potomstwu waszemu i posiądą ją na wieki, 14.i użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. 

  

Ewangelia: J 16,23b-28(29-32)33
23b.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. 24.Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. 25.To powiedziałem wam w przypowieściach; nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię Wam. 26.Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że Ja prosić będę Ojca za was; 27.albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem. 28.Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca. 29.Rzekli uczniowie jego: Oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. 30.Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał; dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. 31.Odpowiedział im Jezus: Teraz wierzycie? 32.Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich, i mnie samego zostawicie; lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. 33.To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.