english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Materiały liturgiczne - Środa Popielcowa

Hasło dnia: Prochem jesteś i w proch się obrócisz (1 Mż 3,19b)

    
Psalm dnia: Ps 130

1. Pieśń pielgrzymek.
Z głębokości wołam do ciebie, Panie!

2. Panie, wysłuchaj głosu mojego!
Nakłoń uszu swych na głos błagania mego!

3. Jeźli będziesz zważał na winy, Panie,
Panie, któż się ostoi?

4. Lecz u ciebie jest odpuszczenie,
Aby się ciebie bano.

5. W Panu pokładm nadzieję,
Dusza moja żyje nadzieją.
Oczekuje słowa jego.

6. Dusza moja oczekuje Pana,
Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku.

7. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska
I odkupienie u niego obfite!

8. On sam odkupi Izraela
Od wszystkich win jego.
  
Graduale: Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Amen. Ps 51,19
 

Pieśni dnia: Z głębokiej nędzy (438), Za Jezusem podążajmy (774)

 

Teksty liturgiczne:

  

Kazanie: 2 Kor 7,8-10(11-13a)

8.Jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego; a jeślim nawet żałował – widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę – 9.teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu; zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. 10.Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje; smutek zaś światowy sprawia śmierć. 11.Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił, jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę! Pod każdym względem oka-zaliście się czystymi w tej sprawie. 12.Zaiste, jeśli i pisałem do was, to nie ze względu na tego, który krzywdę wyrządził, ani ze względu na tego, który krzywdy doznał, lecz po to, aby u was wyszła na jaw gorliwość wasza o nas przed obliczem Bożym. 13.Dlatego ucieszyliśmy się.

    
Stary Testament: Jl 2,12-18(19)
12.Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu! 13.Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! 14.Kto wie, może pożałuje i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu, waszemu Bogu. 15.Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie! 16.Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta! Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! 17.Niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg? 18.Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię i zmiłował się nad swoim ludem. 19.I odpowiedział Pan, i rzekł do swojego ludu: Oto Ja ześlę wam zboże i moszcz, i oliwę, i tym się nasycicie. I już was nie wystawię na hańbę między narodami.

  
Ewangelia: Mt 6,16-21
16.A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy; szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją. 17.Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją. 18.Aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz Ojciec twój, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. 19.Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; 20.ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. 21.Albowiem gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje.