english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Matka Ewa z Miechowic

31 października 1866 roku w Miechowicach, dzisiejszej dzielnicy miasta Bytom na Górnym Śląsku, urodziła się Eva Tiele-Winckler, jako córka Huberta von Tiele-Wincklera (1828-1893) i jego żony Waleski. Tiele-Wincklerowie byli właścicielami potężnego majątku ziemskiego i magnatami przemysłowymi, posiadaczami jednej z największych fortun Górnego Śląska.

Dzieciństwo Ewa spędziła w rodzinnym zamku w Miechowicach. Od dziecka była istotą wrażliwą na ludzką krzywdę. Gdy miała 13 lat zmarła jej głęboko wierząca matka. Te przeżycia oraz obserwowana przez nią ludzka niedola, szczególnie widoczna w życiu dzieci, sprawiły, że w wieku 16 lat podjęła decyzję - swoje życie poświęci służbie ludziom ubogim i cierpiącym, zwłaszcza porzuconym dzieciom.

Realizację marzeń umożliwił jej ojciec: zdobyła gruntowne przygotowanie pielęgniarskie i diakonijne w zakładach Bethel w Bielefeldzie (1887). Dzięki funduszom ojca mogła w 1890 roku założyć pierwszy dom opieki Ostoja Pokoju (Friedenshort) w Miechowicach. Było to przedsięwzięcie nowatorskie i bardzo znaczące dla najbiedniejszych mieszkańców Miechowic i okolic. Dzieło to szybko zaczęło się rozrastać. Powstawały kolejne domy.

Tak zaczęło się potężne dzieło miłosierdzia, które przetrwało zawieruchy dziejowe i trwa w różnych formach i miejscach do dzisiaj.

A wszystko zaczęło się od Ewy Tiele-Wnickler nazwanej Matką Ewą.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym serwisem dotyczącym Matki Ewy z Miechowic.


Eugenia Słowik, Dzieje rodziny Tiele-Wincklerów
W 1840 roku król pruski Fryderyk Wilhelm IV nadał Franciszkowi Wincklerowi tytuł szlachecki. Odtąd mógł on przed nazwiskiem pisać sobie "von". Aby nadać odpowiednią oprawę nowej godności, Franciszek Winckler rozbudował swój pałac w Miechowicach. Należał wówczas do niego i do jego żony niemały majątek: dobra rycerskie Miechowice i Katowice, miasteczko Mysłowice wraz z wioskami dawnej ordynacji mysłowickiej, część dóbr Palowice, Woszczyce i Orzesze, 13 kopalń węgla, udziały w 49 następnych i 15 kopalniach galmanu, kopalnie rud żelaza, 7 hut żelaza, 6 hut cynku i wapiennik...
Czytaj całość artykułu


ks. Adam Malina, Ewangelicka ars vitae w ujęciu Matki Ewy z Miechowic
Przypadek życia Ewy von Tiele-Winckler wskazuje jednoznacznie, że nie pasowała do żadnych schematów. Jej swoiste rozumienie sensu życia i sposobu jego osiągnięcia nie pasowało do różnego rodzaju ideologii, które przez długie lata władały środkową Europą w wieku XX. Chociaż z racji swojego społecznego zaangażowania mogłaby stanowić wzór dla każdej teorii, stawiającej człowieka w centrum swych zainteresowań, to jednak pochodzenie społeczne i bezkompromisowe odwoływanie się w swojej działalności do Boga, wykluczały ją z grona osób wartych propagowania. Nie pasowała również do różnych nacjonalistycznych gierek, popularnych na Górnym Śląsku w różnych okresach XX wieku. Wczytując się w jej przemyślenia w tym względzie trzeba przyznać, że nigdy nie oceniała człowieka w takim kontekście. Nie lubiła dzielić i szufladkować ludzi, a takie działania nie przypadają do gustu tym, którzy w szukaniu różnic znajdują sens życia. Jej poglądy, osoba i życie nie nadawały się do wykorzystania przeciwko komukolwiek i nic "słusznego" nie udowadniały, toteż bywała skazywana na niepamięć. Nie mogła być argumentem przeciwko komuś. Jeżeli musiałaby być jakimś argumentem, to tylko za bezinteresowną i nieegoistyczną miłością.
Czytaj całość artykułu

Grażyna Kuźnik, Anioł z zamku
Tych lśniących oczu nigdy nie zapomnę - wyznał siostrzeniec Ewy von Tiele-Winckler, kiedy pytano go, jaka była naprawdę owiana legendą Matka Ewa. Arystokratka, która porzuciła zamek dla pracy wśród biedoty, była postacią niezwykłą. Pozostawiła po sobie pamięć i dzieło, któremu nie zaszkodziły lata milczenia.
Czytaj całość artykułu


Życiorys i dzieło Ewy von Tiele (na stronach internetowych Parafii Luterańskiej w Bytomiu Miechowicach
Ewa von Tiele - Winckler urodziła się 31 października 1866 roku na zamku w Miechowicach. Jej rodzicami byli Hubert i Waleska von Tiele - Winckler. O swoich rodzicach napisała: O Matce: Nigdy nie słyszeliśmy z jej ust słów twardych, oschłych albo osądzających kogoś. Pozostała w naszych wspomnieniach jako osoba najszlachetniejsza i najlepsza, jako ktoś, kto jest wzorem ludzkiego postępowania. Jej serdeczne nauki czy ostrzeżenia odżywały w naszej pamięci jak odległe echo wołające nas do domu, do powrotu.
Czytaj całość

Fragmenty pism Matki Ewy, pochodzące z książki Prawdziwy sens życia, tłum. E. i J. Klemens, Wydawnictwo Zwiastun 1963.
Godzina ciszy
Prawda

Galeria fotografii - strona Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu Miechowicach
Domek Matki Ewy i cmentarz z jej grobem