english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Międzynarodowa Konferencja Platformy Wyszehradzkiej Eurodiakonii

Wisła Jawornik, 24-27.11.2005

II Konferencja Prezesów i Dyrektorów Ewangelickiego Dzieła Diakonii czyli instytucji zajmujących się opieką socjalno-charytatywną wobec potrzebujących ludzi na różnych płaszczyznach wsparcia w ramach Kościoła, a pochodzących z Węgier, Słowacji, Polski i Czech odbyła się w Wiśle - Jaworniku w dniach 24 - 27 listopada 2005 roku.

Grupa ta spotyka się w ramach powołanej na wzór struktur państwowych Platformy Wyszehradzkiej Eurodiakonii, która działa w ramach ogólnoeuropejskiej organizacji działającej przy strukturach Unii Europejskiej w Brukseli – „Eurodiakonii”.

Pomysł powołania Platformy Wyszehradzkiej zrodził się z tych samych powodów co płaszczyzna polityczna-rządowa. Jako sąsiedzi wywodzący się z tej samej przeszłości postkomunistycznej, borykamy się w swych krajach i Kościołach z podobnymi problemami transformacji ustrojowej, gospodarczej, socjalnej i mentalnej. Dlatego lepiej się rozumiemy, łatwiej nam wspólnie przedstawić i wypracować wspólne stanowisko, które możemy prezentować w strukturach socjalnej polityki Unii Europejskiej oraz starać się o programy strukturalne i programy w ramach Funduszu Wyszehradzkiego UE. Ponadto bliskość kulturowa, wyznaniowa i językowa (poza Węgrami) sprzyja owocnej współpracy. Zainspirowani pozytywnymi doświadczeniami i pracami w grupach roboczych po spotkaniu w 2004 roku w Trzyńcu w Republice Czeskiej, grupa inicjatywna spotkała się w tym roku w Polsce. Było to jakby symboliczne spotkanie w Wiśle, gdzie przed dwoma miesiącami na Zameczku Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego spotkali się prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej.

Konferencja odbyła się w Domu Gościnnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle - Jaworniku, gdzie uczestników spotkania przyjął proboszcz parafii, ks. Zdzisław Sztwiertnia.

Tematem konferencji brzmiał: „Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych w krajach Wyszehradzkich”. Konferencja ma zawsze charakter konsultacyjny dla wypracowania wspólnego stanowiska wobec wezwań struktur socjalnych UE, uwzględniając naszą specyfikę i politykę socjalną w poszczególnych państwach postkomunistycznych, która jest bardzo różna. Standaryzacja ośrodków diakonijnych i podnoszenie kwalifikacji zawodowo-socjalnych oraz finansowanie tychże projektów to główny cel spotkań w grupach roboczych i konferencji w Wiśle. Najważniejszym zaś wspólnym zadaniem organizacji diakonijnych działających w ramach swych Kościołów jest zachowanie chrześcijańskiego charakteru ich pracy. Zachowanie w swej służbie odpowiedzialności „za ciało i za duszę”, obejmuje opieką wsparcie „całego” człowieka w imieniu Pana Kościoła, Jezusa Chrystusa. Zatracając ten cel narodowe Diakonie w ramach działalności swych Kościołów, staje się już tylko organizacjami charytatywnymi, a nie kościelnymi. Ten temat też był ważny podczas tegorocznej konferencji w ramach dyskusji nad ogólnym hasłem sympozjum.

Konferencja rozpoczęła się w czwartek, 24 listopada br. w godzinach popołudniowych. Otwarcia konferencji dokonali dr Zuzanna Filipkova ze Śląskiej Diakonii w Czechach i ks. Marek Londzin w imieniu Diakonii Cieszyńskiej jako współgospodarza miejsca konferencji. Następnie bp Paweł Anweiler, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a zarazem Prezes Diakonii Cieszyńskiej, poprowadził rozmyślanie biblijne, rozpoczynając konferencję w imię Boże. Z przykrością odnotowaliśmy nieobecność w czasie konferencji przedstawicieli władz samorządowych miasta Wisły.

Ostatnim punktem pierwszego dnia było przedstawienie się wszystkich uczestników konferencji i ukazanie jednej, ale najważniejszej wizji swej pracy na rzecz bliźniego w 2006 roku. Podczas przedstawiania się okazało się, polska delegacja jest największą grupą wśród uczestników konferencji. Oprócz wymienionych już wcześniej uczestników konferencji w Wiśle byli tez obecni goście z Ukrainy, Serbii Czarnogóry, z Niemiec oraz z Belgii.

Drugi dzień rozpoczęliśmy od porannego rozważania biblijnego poprowadzonego przez Dyrektora Słowackiej Diakonii, Jana Huby z Bratysławy. Ubogaceni Bożym Słowem śpiewaliśmy pieśni w czterech językach: polskim, czeskim, słowackim i niemieckim. Modliliśmy się również wspólnie w kilku językach. Program konferencji tego dnia przewidywał dwa wystąpienia oraz wspólną dyskusję. Pierwsze wystąpienie było prezentacją tematu „Czynności Wyszehradzkiej Platformy Eurodiakonii w roku 2005”, którą przedstawiła dr Zuzanna Filipkova z Śląskiej Diakonii z Czech. Drugie wystąpienie związane było z „Planem pracy grupy Platformy Wyszehradzkiej na rok 2006”, a przedstawił je Dyrektor Śląskiej Diakonii inż. Czesław Santarius. Po ożywionej dyskusja uczestnicy konferencji pracowali nad wnioskami i propozycjami pracy na przyszłe lata w trzech grupach roboczych, aby następnie spotkać się na forum konferencji i dokonać podsumowania pracy w grupach i zapisać wnioski.

Sobotni dzień rozpoczął się od porannego rozmyślania biblijnego, które poprowadził ks. Janos Bełcze, Dyrektor Szpitala Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Węgrzech. Tekst biblijny tym razem odczytaliśmy w trzech językach - po węgiersku, niemiecku i po polsku. Pieśni i modlitwy brzmiały tym razem aż w 5 językach. Tego dnia obradom przewodniczył Prezes Diakonii i zarazem zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, bp Ryszard Bogusz. Kolejnym punktem sobotniego programu było wysłuchanie dwóch referatów programowych konferencji. Oba referaty przygotowała i przedstawiła pod nieobecność Prezesa Eurodiakonii, ks. dr Jurgena Rohde, Generalna Sekretarz Eurodiakonii, Heidi Martinussen z Brukseli.

Temat pierwszego referatu brzmiał: „Jak zachować chrześcijański charakter w pracy diakonijnej na płaszczyźnie zjednoczonej Europy”. Ten bardzo ważny dla członków Platformy Wyszehradzkiej Eurodiakonii temat wzbudził ożywioną dyskusję pośród uczestników konferencji, którzy są poprzez swą wiarą i służbą mocno związani z Kościołem. W tym punkcie konferencji zaprezentowano również przygotowane wcześniej wystąpienia na ten sam temat bp. Jana Szarka z Polski - byłego Prezesa Diakonii, ks. Pawła Vychopena - Dyrektora Diakonii Kościoła Czeskobraterskiego z Pragi oraz Jana Huby - Dyrektora Diakonii Ewangelickiego Kościoła na Słowacji. Po przerwie usłyszeliśmy drugi referat Heidi Martinussen, zatytułowany „Nowe wizje i misja pracy Eurodiakonii w połączeniu z Platformą Wyszehradzką”. Dyskusja po referacie zamknęła oficjalną część obrad konferencji. Na zakończenie ks. Marek Londzin podziękował wszystkim referentom, organizatorom, gospodarzowi ośrodka, współpracownikom Diakonii i tłumaczom za ciężką pracę i błogosławiony przez Boga wspólny czas.

Po obiedzie uczestnicy konferencji udali się na zwiedzanie „Zameczku” Prezydenta Polski, którzy znajduje się w Wiśle Czarnem. Po pięknie odrestaurowanych wnętrzach zamku i ekumenicznym drewnianym kościele uczestników konferencji oprowadziła kierownik obiektu. Po powrocie do Wisły Centrum zwiedziliśmy kościół ewangelicki i zapoznaliśmy się z historią tego miasta i ekspozycją historyczną w Wiślańskim Muzeum Beskidzkim, a także wystawą o losach powojennych ewangelików Polaków na emigracji, po której oprowadzał nas Maciej Oczkowski. Ostatnią kolację i wspólny wieczór uczestnicy konferencji spędzili w Domu Gościnnym w Jaworniku.

Niedzielny dzień to udział w nabożeństwie inaugurującym Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2005, w które odbyło się kościele filialnym Ap. Mateusza w Ustroniu - Polanie i spotkanie na warsztatach terapeutycznych Ewangelickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Maria- Marta w tamtejszym Domu Parafialnym. To spotkanie zakończyło konferencję.

Za rok spotkanie Platformy Wyszehradzkiej Eurodiakonii odbędzie się na Słowacji.

ks. Marek Londzin