english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabożeństwo ewangelizacyjne w Hołdunowie

W Niedzielę Wieczności (20.11.) w parafii ewangelickiej w Lędzinach Hołdunowie (tutaj młodość spędził wybitny teolog i filozof Fryderyk D. E. Schleiermacher) koło Tychów odbyło się nabożeństwo ewangelizacyjne. Zwieńczyło ono rok Ewangelizacji i Misji, choć uświadomiło również, że Kościół jest zawsze i wszędzie Kościołem misyjnym, ponieważ taki nakaz został zadany chrześcijanom przez samego Chrystusa.

Przebieg nabożeństwa został wcześniej opracowany przez zaproszonych gości - młodzież z parafii ewangelickiej w Skoczowie, która prowadziła śpiew oraz czytania liturgiczne. Dodatkowo nabożeństwo wzbogacił pieśnią Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ze Skoczowa pod dyr. D. Podżorskiej. Chór został utworzony przed kilkoma miesiącami i liczy ok. 40 osób.

Kazanie wygłosił skoczowski wikariusz, a zarazem duszpasterz młodzieży Diecezji Cieszyńskiej - ks. Jan Kurko. W rozważanym tekście z Łk 16,19-31 nawiązał do tematyki niedzieli mówiąc, że Pan Bóg wyznacza każdemu cel, do którego należy dążyć. Dla zobrazowania życia chrześcijanina użył metafory "prowizorki". Wymowne kazanie skoczowskiego duchownego skłoniło zapewne do przemyślenia swojej postawy życiowej: czy rzeczywiście ufam Bogu i idę z Nim przez życie w niedzielę oraz w dzień powszedni, czy też jest to tylko "prowizorka", żeby dopasować się do ogólnie przyjętych konwenansów i rytuałów religijnych?

Podczas nabożeństwa zrodziła się także refleksja, że Ewangelię, czyli dobrą nowinę o zbawieniu człowieka, można przekazywać za pomocą rozmaitych form. Treść natomiast zawsze pozostaje taka sama, ponieważ bazuje na jedynym źródle wiary - Słowie Bożym.
Po nabożeństwie odbyło się spotkanie integracyjne obu parafii. Istotnym elementem tego spotkania było przybliżenie specyfiki ewangelicyzmu polskiego na Śląsku Cieszyńskim i w diasporze. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dzielił się miejscowy wikariusz, ks. M. Czyż, który po studiach odbywał praktykę kandydacką właśnie w Skoczowie. Było to zapewne poszerzenie horyzontów dla wszystkich uczestników spotkania. Dla zebranych szczególnie wymowne były liczby, ponieważ parafia w Skoczowie liczy ok. 3.500 wiernych, natomiast parafia hołdunowska prawie 100.

Ze strony uczestników padały ciepłe słowa dla takich wspólnych inicjatyw, gdyż każde takie spotkanie stanowi możliwość integracji i wymiany doświadczeń, które są czasem diametralnie inne, a jednak charakteryzujące życie ewangelickiej Jednoty w różnych częściach naszego kraju.

MCz


Uczestnicy nabożeństwaMłodzieżowy Zespół ŚpiewaczyKs. Jan KurkoGrupa prowadząca śpiew