english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nabożeństwo w kaplicy Karola Scheiblera

Kaplica-mauzoleum Karola Scheiblera znajduje się na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Karol Scheibler był jednym z największych fabrykantów łódzkich – jednym z twórców potęgi przemysłowej XIX-wiecznej Łodzi. Dbając o rozwój przemysłu i swojej firmy, pamiętał też zawsze o potrzebach ludzi, którzy byli mieszkańcami jego miasta. On i jego rodzina łożyli duże sumy na budowę szkół, szpitali, kościołów, budynków mieszkalnych, zawsze byli pierwsi we wspieraniu wszelkiego rodzaju akcji charytatywnych.
 

Po śmierci Karola Scheiblera jego małżonka Anna postanowiła wybudować kaplicę-mauzoleum, w której spoczęłyby jego doczesne szczątki. Po ogłoszonym konkursie i zaakceptowaniu projektu rozpoczęto prace budowlane zakończone w 1888 roku. Neogotycka architektura budowli oparta została na najlepszych wzorcach gotyku francuskiego i niemieckiego. Jak twierdzą znawcy jest to jedno z najwspanialszych dzieł architektury cmentarnej na świecie.

    

 
Niestety, po drugiej wojnie światowej kaplica była systematycznie dewastowana i rozkradana. Szczątki rodziny Scheiblerów zostały sprofanowane. W celu zabezpieczenia przed dalszą degradacją budynku wszystkie otwory okienne i drzwi zostały zamurowane.

 
Na początku lat 90-tych podjęto starania nad przywróceniem dawnej świetności kaplicy. Niestety, środki potrzebne do renowacji tego obiektu przewyższają możliwości Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi – obecnego właściciela obiektu. Została założona Fundacja na rzecz ratowania kaplicy Karola Scheiblera. Jej celem jest rozpropagowanie idei odbudowy i zbieranie środków na jej ratowanie.
  

 

Od kilku lat tradycją stało się odprawianie nabożeństwa wewnątrz kaplicy w Niedzielę Wieczności. Wydarzeniem zainteresowane są lokalne media, a dla wielu mieszkańców Łodzi jest to jedyna możliwość zwiedzania tego zabytku. Z tego też względu na nabożeństwo przychodzi wielu ludzi różnych wyznań, by połączyć się w modlitwie, by wspominać tych, którzy odeszli i by wzmocnić swoją wiarę.

 

 

Niedziela Wieczności, która mówi nam o przemijaniu, o sądzie ostatecznym, o gotowości na najważniejsze spotkanie ze samym Stwórcą, mówi też o nadziei lepszych przyszłych dni. Dlatego bardzo mocno rozbrzmiały w we wnętrzu zdewastowanej kaplicy słowa hasła tygodnia: „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” (Łk. 12,35).
 

ks. Michał Makula