english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nagrody Optimus Hominum 2006 rozdane

W pałacyku Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród roku za działalność charytatywną „OPTIMUS HOMINUM – 2006”. Laureatami nagrody w zakresie „POMOC SPOŁECZNA” zostali Janina Czudek i ks. Franciszek Czudek z Mikołajek.

  

 
Nagroda Roku za Działalność Humanitarną została ustanowiona w 1995 roku. Jej inicjatorem był Polski Komitet Pomocy Społecznej. Od 2000 roku nagroda nosi nazwę - "OPTIMUS HOMINUM". Celem Nagrody jest uhonorowanie osób i instytucji, które - różnymi sposobami - niosą pomoc osobom wymagającym wsparcia i opieki, swoim przykładem krzewią ideę bezinteresownej działalności na rzecz drugiego człowieka. Motywem przewodnim tegorocznej, jedenastej już edycji Nagrody "OPTIMUS HOMINUM" było hasło "Rodzina - rodzinie".

 

    
W skład komitetu nagrody roku „OPTIMUS HOMINUM” wchodzą między innymi: Teresa Hernik - Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, Kazimierz Kord - Dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Jarosław Pinkas – Wiceminister Zdrowia i Prezes ZG Polskiego Czerwonego Krzyża, Krzysztof Zanussi - reżyser filmowy oraz ks. Sławomir Sikora z luterańskiej parafii Św. Trójcy w Warszawie.

 

   
Państwo Janina i Franciszek Czudkowie od 16 lat prowadzą działalność charytatywno-opiekuńczą i pomocową na rzecz mieszkańców i rodzin z Mikołajek i okolicznych miejscowości. W działalności Państwa Czudków znalazło się miejsce dla osób wyrzuconych poza margines społeczny. Wsparcie, pomoc terapeutyczną, opiekę znalazły tu osoby uzależnione od alkoholu, bezdomne i niepełnosprawne. Dzięki działalności Państwa Czudków samorządy powiatowe w Mikołajkach i w Piszu dysponują całodobowymi i dziennymi placówkami wsparcia społecznego. Dom Opieki "Arka" powstał w 1995 roku, zapewnia opiekę osobom w podeszłym wieku. Dom zapewnia pielęgnację, opiekę lekarską, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne i terapię zajęciową 80 osobom niezależnie od wyznania. W 2003 roku zaczął działać Dom Opieki "BETEZDA" w Ukcie, początkowo dla osób z uzależnieniem alkoholowym, aktualnie zapewnia opiekę i wsparcie 40 osobom uzależnionym od alkoholu i chorym psychicznie. W budynku, w którym zlokalizowany jest Dom Opieki, funkcjonuje jednocześnie ośrodek wsparcia dziennego dla niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi mieszkańców okolicznych wsi powiatu piskiego. Ten Ośrodek jest wyjątkowo cenną formą wsparcia dla rodzin, w których przebywają osoby niepełnosprawnie intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi.