english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nie bądź mi postrachem

„Nie bądź mi postrachem,
Ty, moja ucieczko w dniu niedoli!”
                                                                Jr 17,17

 
Nie bądź mi, Panie, postrachem,
Ucieczko moja w dniu niedoli,
Lecz z łaski swojej mnie ratuj –
Wybawiaj z wszystkiego, co boli.
 
U Ciebie jestem bezpieczny,
Kryjąc się zawsze w Twojej dłoni,
Która wielka w swej możności
Od wszelkiego zła mnie osłoni!

    
 

P. A.
Bielsko, 16 marca 2006 r.