english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowa Agenda obrzędów kościelnych

Pod koniec października br. ukazał się pierwszy tom drugiej cześci Agendy, obejmujący porządki następujących obrzędów:

 
1. Sakrament Chrztu Świętego: Chrzest niemowląt i małych dzieci, chrzest w zagrożeniu życia, przyniesienie do kościoła dziecka ochrzczonego w sytuacji zagrożenia życia, chrzest dorosłego katechumena, błogosławieństwo jednorocznego dziecka
  

2. Konfirmacja: Rozmowa przedkonfirmacyjna (tzw. egzamin), nabożeństwo konfirmacyjne
 

3. Wstąpienie do Kościoła.

 

  
Porządki obrządków kościelnych poprzedzone są słowem bp. Janusza Jaguckiego oraz wstępem Synodalnej Komisji d/s Liturgii i Muzyki Kościelnej. Znajdziemy tam również praktyczne wskazówkami związane z praktyką chrztu czy konfirmacji oraz specjalny dodatek z tekstami biblijnymi, introitami i prefacją.

 

  
Część druga Agendy została zatwierdzona do użytku przez Synod Kościoła w dniu 6 listopada 2005 r. Jako kolejny tom drugiej części Agendy ukaże się porządek ślubu kościelnego.

     
Agendę można nabyć u jej wydawcy, w Wydawnictwie "Warto" Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w Dzięgielowie.