english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy numer kwartalnika Ewangelik

Najnowszy numer kwartalnika Diecezji Katowickiej „Ewangelik” rozpoczyna ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego, który został ogłoszony w 2006 roku. Zainteresowanie konkursem było duże, poziom nagrodzonych prac bardzo wysoki, co oceniło profesjonalne jury. Na kolorowej, kredowej wkładce można obejrzeć pierwszą część nagrodzonych prac.
 
Tematyka bieżącego numeru silniej dotyka szerszego niż w poprzednich spojrzenia na ewangelicyzm i jego miejsce. Prof. Ewa Chojecka stawia bardzo konkretne i nieraz kłopotliwe pytania o ewangelicyzm w naszym kraju. Są to pytania, na które wszyscy powinniśmy spróbować udzielić odpowiedzi. Współgra z tym tekstem rozważanie bp. Tadeusza Szurmana, który zastanawia się nad praktycznym ekumenizmem w Polsce z luterańskiego punktu widzenia.
 
Dużo miejsca w nowym numerze poświecono intrygującej postaci Erwina Kruka – wybitnego mazurskiego pisarza, poety, a równocześnie polityka, działacza społecznego. Ewangelickie tropy w jego twórczości śledzi prof. Tadeusz J. Zieliński, natomiast w obszernej rozmowie pisarz mówi więcej o sobie, o swych trudnych doświadczeniach Mazura w Polsce. Zachęcamy nie tylko do lektury tekstów o Kruku, ale przede wszystkim do sięgnięcia po jego znane i ważne powieści i tomiki wierszy.
 
Wracamy jednak również do spraw bliższych naszym parafialnym podwórkom. Jeszcze raz sięgamy do wydarzeń, wobec których postawiono niegdyś parafię w Mikołowie, odwiedzamy największą parafię diecezji katowickiej, czyli Pszczynę, zajrzymy też do Tarnowskich Gór by obejrzeć tamtejsze organy. Przyjrzymy się nowej inicjatywie w internecie – ewangelickiemu portalowi Duszpasterz.pl. Natomiast przebywający w Izraelu Adam Kuriata zaprasza na wycieczkę do Ziemi Świętej, ale i przestrzega...
 

Redakcja kwartalnika Ewangelik

  
Więcej na: www.luteranie.pl/ewangelik