english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz parafii w Wodzisławiu Śląskim

kościół ewangelicki w Wodzisławiu ŚląskimW niedzielę, 30 lipca br. bp Tadeusz Szurman, Biskup Diecezji Katowickiej podczas uroczystego nabożeństwa w zabytkowym kościele Św. Trójcy w Wodzisławiu Śląskim wprowadził w urzędowanie nowego proboszcza wodzisławskiej parafii, ks. Daniela Ferka.

   

Na wstępie uroczystości obecnych powitał dotychczasowy administrator parafii, ks. Jan Raszyk. Po liturgii wstępnej na tekst niedzielnej perykopy kazalnej z Flp 2,1-4 przemówil do nowego proboszcza i całego zboru bp Taduesz Szurman, ktory później w asyście ks. Jana Raszyka i ks. Marcina Makuli z Golasowic dokonał aktu instalacji.

 

Po akcie instalacji życzenia złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej i Parafii partnerskiej z Holandii, jak również miejscowy dziekan katolicki ks. Bogusław Płonka wraz z przedstawcielami sąsiedniej parafii katolickiej.

 

Goście i zborownicy 

 
Nowy proboszcz wygłosił kazanie na tekst Psalmu 100. Spowiedz odprawili ks. Jan Gross i ks. Rafał Miller, a liturgii eucharystycznej przewodniczyli Biskup Diecezji, Prezes Synodu i ks. Tadeusz Makula, prezes BPGA.

 

 Duchowni w drodze do kościoła

   
Błogosławieństwa kończącego uroczystość udzielił nowy proboszcz. W czasie nabożeństwa śpiewał chór [arafialny z Jastrzębia Zdroju-Ruptawy, a na organach grała Aurelia Undas. W nabożeństwie wzięło udział 20 księży oraz tłumy wiernych z Wodzisławia i z Gołkowic, ktorych duszpasterzem jest proboszcz wodzisławski.

  

Podczas Komunii Świętej 

  


 

ks. Daniel FerekKs. Daniel Ferek został wybrany przez zgromadzenie parafialne proboszczem w dniu 14 maja br. Wybór ten został następnie zatwierdzony przez Konsystorz Kościoła. 

       

Nowy wodzisławski proboszcz urodził się 31.08.1974 r. w Cieszynie. W latach 1994-1999 odbywał studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie w czerwcu 1999 r. uzyskał tytuł magistra teologii na podstawie pracy pt. "Rola muzyki religijnej w życiu młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w kontekście historyczno-psychologicznym". 

   

W dniu 5 wrzesnia 1999 r. ordynowany w Żorach wraz z Rafałem Millerem i Marcinem Makulą na księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przez bp. Jana Szarka. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii w Wiśle Centrum (1999-2000), od roku 2001 wikariusz parafii w Giżycku (Diecezja Mazurska).

  

Od dnia 1 02.2003 był mianowanym przez Konsystorz Kościoła proboszczem administratorem giżyckiej parafii.