english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz pomocniczy w Cieszynie

1. Niedziela po Epifanii (Niedziela Chrztu Pańskiego), 8 stycznia br., była ważnym dniem w życiu parafii cieszyńskiej. Tego dnia bowiem, w czasie nabożeństwa głównego w kościele Jezusowym, miało miejsce wprowadzenie w urząd proboszcza pomocniczego, którym Zgromadzenie Parafialne wybrało dotychczasowego wikariusza – ks. Tomasza Chudeckiego.


ks. Tomasz Chudecki, bp Paweł Anweiler, ks. Emil Gajdacz  


Aktu instalacji ks. Chudeckiego na stanowisko proboszcza pomocniczego dokonał zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej, bp Paweł Anweiler w asyście ks. radcy Janusza Sikory - proboszcz parafii i ks. Emila Gajdacza - dotychczasowego proboszcza pomocniczego. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Chudecki.

 

Wprowadzenie w urząd proboszcza pomocniczego ks. Tomasza Chudeckiego


W drugiej części nabożeństwa miało miejsce wzruszające pożegnanie ks. E. Gajdacza, który parafii cieszyńskiej służył przez 37 lat. Nie można tutaj pominąć też faktu, że odchodzący proboszcz pomocniczy dostrzegał w swojej pracy nie tylko lokalną społeczność, ale swoimi talentami służył dobru całego Kościoła. W jego działalności wiernie towarzyszyła mu i wspierała żona Helena.
Ks. Emil Gajdacz do dnia dzisiejszego jest członkiem Synodu oraz dyrektorem Domów
Opieki Emaus w Dzięgielowie.

 

Pożegnanie ks. Emila GajdaczaW czasie trwania i po zakończeniu uroczystości ks. Tomaszowi Chudeckiemu życzono wiele Bożego błogosławieństwa i zapału w pracy dla Pana, zaś ks. Emilowi Gajdaczowi i jego Małżonce dziękowano za owocną służbę i życzono zdrowia i Bożego pokoju na dalsze dni życia.

xBJ