english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz w Golasowicach

Leżąca na granicy Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego parafia luterańska w miejscowości Golasowice (pow. pszczyński) od niedzieli 20 sierpnia br. ma nowego proboszcza. W 10. Niedzielę po Trójcy Świętej w urząd proboszcza został wprowadzony ks. Marcin Makula, wcześniej wybrany przez miejscowe zgromadzenie parafialne dotychczasowy proboszcz administrator golasowickiej parafii. Jest on następcą ks. Jana Ferugi (1983-2005), a który w 2005 roku przeszedł na emeryturę.

    

Rada Parafialna z ks. Marcinem Makulą, bp. Tadeuszem Szurmanem oraz ks. Rafałem Millerem i ks. Danielem Ferkiem

 

Wprowadzenia ks. Marcina Makuli dokonał Biskup Diecezji Katowickiej, bp Tadeusz Szurman w asyście ks. Daniela Ferka (Wodzisław Śląski) i ks. Rafała Millera (Syców).  

 

Ks. Marcin Makula (31 lat) po ordynacji pracował jako wikariusz w Szczecinie i Bydgoszczy, a później jako proboszcz administrator w Słupsku, jednocześnie będą kapelanem Wojska Polskiego.
 

Na wstępie nabożeństwa instalacyjnego nowy proboszcz powitał wszystkich duchownych, przedstawicieli władz gminnych z Pawłowic oraz pozostałych gości i parafian. Po wstępnej liturgii, której przewodniczyli: biskup diecezjalny bp Tadeusz Szurman oraz ojciec i brat nowego proboszcza, księża: Tadeusz i Michał Makulowie, bp Tadeusz Szurman wygłosił przemówienie do instalowanego i zboru na tekst Dz 2,42 zachęcając zarówno nowego proboszcza jak i zbór golasowicki do trwania w nauce apostolskiej, w częstym korzystaniu z Sakramentu Ołtarza oraz w modlitwach, modlitwach, także wspólnej trosce o potrzebujących pomocy. Następnie Biskup wraz z asystentami dokonali instalacji nowego proboszcza Słowem Bożym i błogosławieństwem. Po akcie instalacji życzenia złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej, wójt oraz przewodniczący Rady Gminy z Pawłowic, a także miejscowy proboszcz rzymskokatolicki, ks. Roman Grafowski.

    
Kazanie na tekst niedzielnej perykopy z Iz 62 wygłosił nowy proboszcz, który powiedział, że z radością powrócił do swej małej Ojczyzny, jaką jest dla niego Górny Śląsk i tu w Golasowicach chciałby się w pierwszym rzędzie zająć dziećmi i młodzieżą. Jego troską będzie także i to, aby młodzież nie musiała wyjeżdżać za pracą i chlebem do innych krajów. Spowiedź odprawił poprzedni proboszcz ks. Jan Feruga, a liturgię Sakramentu Ołtarza księża: bp Tadeusz Szurman, ks. prezes Jan Gross i ks. radca Jan Badura.

    
Błogosławieństwa na końcu nabożeństwa udzielił ks. proboszcz Marcin Makula. Śpiewał także miejscowy chór parafialny oraz wykonywano na instrumentach klasyczną muzykę kościelną.

    


 

   

Historia parafii w Golasowicach

  

Początki luteranizmu w Golasowicach są słabo udokumentowane. Wiadomo, że ok. roku 1530 odbywały się ewangelickie nabożeństwa w Golasowicach, zaś później w dobie wojny 30-letniej w sąsiednich Pielgrzymowicach. W roku 1654 oba kościoły drewniane przeszły w ręce katolików. Po wybudowaniu kościoła Jezusowego w Cieszynie tutejsi ewangelicy tam uczęszczali na nabożeństwo. Od roku 1742 rozpoczęło się na tutejszych terenach osadnictwo rodzin ze Śląska Cieszyńskiego.

  

  Kościół ewangelicki w Golasowicach 

  

W roku 1765 rozpoczęto budowę kościoła w Golasowicach, która trwała 2 lata. Fundamenty poświęcił ks. Bartelmus z Pszczyny 10 sierpnia 1765 r., kazanie zaś wygłosił po polsku. Miejscowy lud śpiewał z polskich i czeskich śpiewników oraz posługiwał się polską Biblią i Postyllą. 
  

10 marca 1945 roku wycofujący się Niemcy wysadzili w powietrze kościół, a 20 czerwca 1946 r. partyzanci spalili plebanię. Najpierw odbudowano salkę, w której odbywały się nabożeństwa, zaś w prymitywnych warunkach budynku gospodarczego zamieszkał ks. Józef Krop. 12 sierpnia 1951 r. bp Jan Szeruda dokonał poświęcenia odbudowanego kościoła - bez wieży, ławek i organów.
  

Z przyjściem ks. Jana Ferugi do Golasowic rozpoczęto remont kapitalny kościoła i budowę wieży. W roku 1986 rozpoczęto budowę nowego domu parafialnego, którą ukończono po dwóch latach.

   

   Księża i przedstawiciele władz samorządowych biorący udział w wprowadzeniu w urząd ks. Marcina Makuli

 
Księża pracujący w tutejszej Parafii:
 
1766-1778 ks. Paweł Pinzger
1781-1803 ks. Jerzy Stokłosa
1804-1828 ks. Adam Kukocz
1828-1847 ks. Gustaw Chmiel
1847-1874 ks. Gustaw Wilhelm Nolda
1874-1876 ks. Władysław Przybylski
1876-1877 ks. Edward Lemon
1877-1909 ks. Emil Wilhelm Mücke
1909-1910 ks. Zawada
1910-1921 ks. Karol Wilhelm Wiontzek
1921-4 miesiące ks. R. Czygan
1921-1926 ks. Jan Stephan
1926-1928 ks. Werner Wohlfart
1928-1938 ks. Jan Harlfinger
1939-1945 ks. Józef Jerzy Ożana vel Ozanna
1946-1982 ks. Józef Krop
1983-2005 ks. Jan Feruga
od 1.07.2005 r. ks. Marcin Makula 

  

zdjęcia: Jadwiga Badura