english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Nowy proboszcz w Istebnej

Wybrany przez Zgromadzenie Parafialne w Istebnej, nowy proboszcz - ks. Alfred Staniek, dotychczasowy proboszcz w Bytomiu - Miechowicach, został w sobotę, 26 sierpnia 2006 r. uroczyście wprowadzony na to stanowisko przez biskupa diecezjalnego, bp. Pawła Anweilera w asyście Biskupa Diecezji Katowickiej, bp. Tadeusza Szurmana i byłego proboszcza istebniańskiego, obecnie proboszcza w Dzięgielowie - ks. Marka Londzina.

    

Błogosławieństwo Biskupa Diecezji Cieszyńskiej, bp. Pawła Anweilera  
  

Na wstępie uroczystości odchodzący po 12 latach duszpasterzowania ks. Marek Londzin powitał wszystkich zgromadzonych i razem z ks. Zdzisławem Sztwiertnią (Wisła - Jawornik) i ks. dr. Adrianem Korczago (Bładnice), odprawili wstępną liturgię. Do instalowanego na tekst Ew. Św. Mt 6,19: „Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje” Biskup powiedział, że skarbem jest Jezus Chrystus, Jego Ewangelia i Jego zbór, Jego Kościół nabyty drogą krwią Jezusa Chrystusa. Rada Parafialna na czele z kurator Danutą Rabin, która od wielu lat jest wójtem gminy Istebna, złożyła nowemu proboszczowi serdeczne życzenia.

    

 
Po akcie instalacji nowy proboszcz wygłosił serdeczne kazanie, które zakończył podziękowaniami. Po kazaniu i ofierze ks. prezes Jan Gross odprawił spowiedź.
Następnie sprawowany był przez obydwu Biskupów Sakrament Ołtarza, do którego przystąpili wszyscy księża i ich rodziny, Rada Parafialna i zborownicy.
Na zakończenie nabożeństwa odchodzący proboszcz odprawił liturgię pokomunijną, a nowy proboszcz udzielił błogosławieństwa.

  

Błogosławieństwo ks. Alfreda Stańka (z prawej ks. Marek Londzin)

 
W czasie nabożeństwa oraz w czasie posiłku śpiewał zespoły muzyczne z Istebnej i z Miechowic. Na wszystkich wrażenie zrobiły także piękne kolorowe stroje istabniańskie Rady Parafialnej i przedstawicieli dzieci.

  

Ks. Alfred Staniek w otoczeniu księży, Rady Parafialnej i dzieci

 

W nabożeństwie wzięli także udział oprócz wspomnianej Wójt Istebnej także przedstawiciele Urzędu Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy, Józefem Michałkiem.