english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

O dwudziestej

Boże nasz i Panie
Daj im dobre granie,
By się ludzie nawrócili,
Całym sercem Ciebie czcili.
 
Niechaj grzech porzucą,
Modlić się nauczą;
Przez Twe Słowo pobudzeni,
Żyją jako odrodzeni.
 
Niech z jestestwa swego
Dążą do dobrego;
W Twej nauce zawsze trwają
I świadectwo innym dają
O zbawieniu, co w Jezusie!
  

P. A.
Bielsko, 27 lipca 2006 r.