english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Odszedł ks. Marcin Lukas

"Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem".

Dnia 22 grudnia 2005, w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju zasnął w Panu ks. Marcin Lukas – długoletni duszpasterz parafii ewangelicko-augsburskich w Wodzisławiu Śląskim i Gołkowicach. Zmarły ks. Marcin Lukas od lat walczył z ciężką chorobą, jednak śmierć nadeszła nagle i niespodziewanie.

Ks. Marcin Lukas urodził się 4 marca 1942 roku w Jasienicy k. Bielska-Białej. W latach 1961 - 1965 studiował w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dnia 3 października 1965 roku, w kościele w Jaworzu, został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez ówczesnego zwierzchnika Kościoła – bp. Andrzeja Wantułę w asyście ks. seniora Adam Wegerta i ks. radcy Ryszarda Janika. Z dniem ordynacji ks. Marcin Lukas został skierowany do służby na stanowisku wikariusza diecezjalnego Diecezji Cieszyńskiej z siedzibą w Bielsku. Z dniem 1 stycznia 1970 roku został mianowany na stanowisko wikariusza parafii w Cieszynie, gdzie pracował przez rok. Dnia 1 stycznia 1971 roku został wikariuszem parafii w Ruptawie z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Przez pięć lat ks. Marcin Lukas służył w parafiach w Ruptawie, Wodzisławiu Śląskim i Gołkowicach u boku ks. Jana Fusska, a po jego śmierci w roku 1975 przejął obowiązki administratora tychże parafii. 10 maja 1981 został instalowany na proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim. W Wodzisławiu i Gołkowicach służył do ostatnich dni swojego życia.

Śp. ks. Marcin Lukas pozostawił żonę Urszulę, z którą przeżył wspólnie 35 lat i dwóch synów – Ireneusza, który idąc w ślady ojca służy jako duchowny i Krzysztofa – znanego i cenionego organistę.

Pogrzeb zmarłego ks. Marcina Lukasa odbył się środę 28 grudnia br. w kościele w Wodzisławiu Śląskim, zaś pożegnanie w miało miejsce kościele w Starym Bielsku. Śp. ks. M. Lukas spoczął na cmentarzu parafialnym w Starym Bielsku.

Apostoł Paweł w 2 Liście do Tymoteusza pisał: Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. (2 Tm 4,7-8)

ks. Marcin Brzóska