english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ogólnopolskie Spotkanie Kobiet

Kobieta współczesna. Wyzwolona, równouprawniona, realizująca swe zawodowe ambicje. Nie ogranicza jej już tradycyjny podział ról, a poprawność polityczna wymaga traktowania jej równorzędnie w zawodach jeszcze nawet w poprzednim wieku zarezerwowanym tylko dla mężczyzn. Może swobodnie wyrażać swoje zdanie, a jej głos jest tak samo ważny w toczącej się dyskusji na tematy społeczne, polityczne czy gospodarcze. Czy jej życie jest lepsze, pełniejsze od życia jej matek, babek? Na pewno jest od nich bardziej niezależna, potrafi sama się utrzymać, podejmuje samodzielne i świadome decyzje dotyczące swojego życia. Z drugiej strony to kobieta zagubiona, miotająca się pomiędzy wyborami, których jej poprzedniczki nie musiały podejmować żyjąc zgodnie z wielowiekową tradycją, często samotna.Współczesna chrześcijanka. Czym różni się od tej pierwszej? Obie żyją w tych samych czasach, w tej samej rzeczywistości. Obie mogą korzystać z przysługujących im praw, mają wpływ na kształt otaczającego je świata. Często stają przed identycznymi wyborami, muszą podejmować trudne decyzje.
Bóg potrzebuje odważnych kobiet to temat Ogólnopolskiego Spotkania Kobiet, które odbywało się w od 10 do 12 listopada w Wiśle Jaworniku pod hasłem „Nie bój się, lecz mów i nie milcz…”(Dz 18;9b,10a). Zgromadzone w kaplicy 300 pań miało okazję słuchać wykładów Aleksandry Depuhl, wiceprzewodniczącej niemieckiej misji wśród kobiet Filia oraz członkini zarządu Niemieckiego Aliansu Ewangelickiego. Wykładowczyni zachęcała zgromadzone chrześcijanki do odwagi w codziennym życiu powołując się na przykład królowej Estery.- Mogłam popatrzeć na nowo na księgę Estery, a szczególnie na jej bohaterkę. Poznałam ją nie tylko jako piękną kobietę, która została królową, ale przede wszystkim jako kobietę posłuszną, skromną, mądrą, cierpliwą, odważną, ufającą Bogu. Z wielką odwagą wykorzystała swoje możliwości w sytuacjach, w których postawił ją Bóg. Ryzykowała życiem ratując swój naród, nie zawahała się jednak ani przez chwilę przed podjęciem tak trudnego zadania. Zaufała Bogu całym sercem. Bóg miał dla jej życia określony plan, a Estera podporządkowała się Jego woli. Jej historia i jej postawa, są dla mnie wielkim zachęceniem, aby nigdy nie wątpić, nie upadać na duchu, patrzeć na Boga i odważnie iść do przodu. Będę starała się zwracać większą uwagę na możliwości, które Bóg daje mi na co dzień. Chciałabym je mądrze wykorzystywać i robić to, co jest ważne w Jego oczach – dzieli się refleksami ze spotkania jedna z jego uczestniczek.Współczesna chrześcijanka podążając za przykładem biblijnej królowej ma podporządkować swoje plany, ambicje i cele życiowe Bogu. Z pokorą pytać o Jego plan dla swojego życia, a potem odważnie go realizować. Dla wielu współczesnych kobiet taka postawa byłaby krokiem wstecz w historii walki o ich prawa. Dla chrześcijanek jest wyzwaniem do wyróżniania się świecie, w którym bez oparcia na solidnych podstawach łatwo jest się zagubić. Bóg obdarza nas darami, talentami, umiejętnościami po to, abyśmy mogły, podobnie jak Estera, być pięknym i użytecznym narzędziem w Jego rękach. On potrzebuje odważnych kobiet, potrzebuje ich również dzisiaj w Polsce.