english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

On się nie męczy i nie ustaje

„On się nie męczy i nie ustaje, (...)
Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości.”
Iz 40,28b i 29
 
I
Nasz Bóg się nie męczy,
Nasz Pan nie ustaje.
Obficie bezsilnemu
Oraz zmęczonemu
Moc i siłę daje.

II
Nasza siła jest w Panu,
On ze zmęczenia wyzwala
I w swojej mocy co dzień
Bezsilność wszelką oddala.
 

P. A.
Warszawa, 23 kwietnia 2006 r.