english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pamiętaj... – świąteczny zjazd młodzieży w Pszczynie

Treść trzeciego przykazania: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” posłużyła za motto świątecznego zjazdu młodzieży Diecezji Katowickiej, który zgodnie z kilkudziesięcioletnią tradycją miał miejsce w Pszczynie.

Prawie 150-osobowe grono młodzieży z różnych parafii Górnego Śląska i Opolszczyzny – w tym także liczna grupa młodych ludzi z zaprzyjaźnionej parafii w Skoczowie – zgromadziło się 27. grudnia w murach ewangelickiego kościoła przy rynku pszczyńskim.

Modlitwą i krótkim słowem wstępnym rozpoczął diecezjalny duszpasterz młodzieży – ks. Bogdan Wawrzeczko. Podkreślił on fakt, że w obecnej dobie jakoś zamazuje się prawdziwe przesłanie Świąt Bożego Narodzenia. Obok wszystkich zewnętrznych dodatków, żaden chrześcijanin nie może zapomnieć o najcenniejszym darze, jaki Bóg ofiarował ludzkości.

Następnie proboszcz parafii, ks. radca Jan Badura, w słowach powitania zwrócił uwagę na charakterystyczną kolorystykę kościoła. Wewnątrz świątyni dominują biel i złoto. Gospodarz parafii wyjaśnił, że biel symbolizuje czystość i świętość Chrystusa, zaś złoto – Jego prawe czyny. Proboszcz mówił także, że dla ewangelików (także młodych) te barwy są znamienne, czystość i prawe postępowanie powinny stanowić wyznaczniki ewangelickiej tożsamości i pobożności. Jako że chrześcijanie mają pełnić w świecie rolę uczniów Chrystusa, zostają oni zobligowani do tego, by w ich codziennej postawie (słowa i czyny) urzeczywistniały się ideały Mistrza.

Po zaśpiewaniu kilku piosenek, Marcin Podżorski ze Skoczowa, stosując nowoczesną formę przekazu (tzw. sketchboard), zaprezentował historię podróży mędrców według Ewangelii Mateusza. Posłużył się przy tym matematyczno-fizycznym układem współrzędnych. Zaakcentował fakt, że mędrcy po spotkaniu z nowonarodzonym Królem poszli inną drogą. Nawiązał poprzez tę dygresję do duchowego życia człowieka. Rezultatem rzeczywistego spotkania z Jezusem Chrystusem jest i ma być podążanie „inną drogą”.

Kolejny, ciekawy punkt programu stanowił dialog pomiędzy modlicielem zmawiającym „Ojcze nasz” a Panem Bogiem, który stale usiłował uzmysłowić, co znaczą poszczególne prośby Modlitwy Pańskiej.

W dalszej części młodzież pszczyńska zaprezentowała 3 scenki, których bohaterem był kilkunastoletni młody człowiek, szukający różnych argumentów, by nie pójść w niedzielę do Kościoła. Bardzo wymowne było stwierdzenie skierowane do rodziców, jakie często da się usłyszeć od młodzieży: jak tylko skończę 18 lat, nie będziecie mi rozkazywać, a ja sam(a) będę decydować o swoim życiu.

Po tym przedstawieniu zaśpiewano kilka kolęd, po czym głos zabrał student V roku teologii ChAT – Marek Michalik, który dzielił się swoimi myślami na temat trzeciego przykazania. Na początku przypomniał wszystkim objaśnienie do tego przykazania autorstwa ks. dr. Marcina Lutra: „powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy kazaniem i Słowem Jego nie pogardzali, ale je za święte mieli, chętnie go słuchali i uczyli się”. Prelegent wymieniał różnego typu wymówki, stosowane przez młodzież, jakie przyczyniają się do zaniedbania kontaktu z Bogiem i Jego Słowem. Przykładem może być zmęczenie po całym tygodniu nauki, nieprzespana noc po dyskotece, ciekawy film w telewizorze albo po prostu zwykłe lenistwo.
Następnie prowadzący wykład wyraził jeszcze dalej idącą myśl, że relacja człowieka z Bogiem nie powinna ograniczać się jedynie do niedzielnego nabożeństwa. W życiu chrześcijanina bardzo ważny element stanowi codzienna więź z Panem poprzez modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Oczywiście niedziela pozostaje przepisanym przez Boga w przykazaniach dniem odpoczynku, dniem świętym. Tym niemniej każdy dzień, który człowiek powierza Bogu i w którym pragnie naśladować Chrystusa, zyskuje charakter świętego dnia.
Na koniec wykładu prelegent nawiązał do hasła, jakim często szermuje się w różnych kręgach: młodzież jest przyszłością Kościoła. Prowadzący wykład zanegował to stwierdzenie podkreślając, że młodzi ludzie – tak jak i wszyscy inni wierni – są teraźniejszością Kościoła. Są zatem zobligowani do świadczenia poprzez słowa i czyny o Panu Kościoła w swoim życiu, ponieważ z biblijnego (a także ewangelickiego) punktu widzenia hasło: „wierzący – niepraktykujący” nie ma racji bytu. Wynika stąd, że biblijne przesłanie, jakie dociera do człowieka podczas niedzielnego nabożeństwa, jak też poprzez regularną lekturę Słowa Bożego, nie może pozostać martwą literą, lecz ma być widoczne w codziennej postawie wierzącego.

Po tym wykładzie, konferansjerzy całego spotkania – Renia Watut i Marcin Wacławik – zaprosili wszystkich uczestników do sali parafialnej, by tam przy kawie, herbacie i ciastku kontynuować rozmowy i dzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie zaprezentowanych w kościele treści.

Śpiew podczas całego spotkania prowadziła młodzież ze Skoczowa. Tamtejszy Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy (dyr. Dorota Podżorska) zaprezentował także w krótkim koncercie kilka pieśni ze swego repertuaru.

(mcx)