english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pierwsza konfirmacja w Dzięgielowie

W V niedziele po Wielkanocy - Rogate, 21 maja br. odbyła się po raz pierwszy konfirmacja w historii powstałej niedawno parafii Diecezji Cieszyńskiej - w Dzięgielowie. Była to szczególna konfirmacja dla całego zboru , gdyż w murach kościoła "Eben - Ezer" ślubowanie wierności Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi Ewangelickiemu złożyło dwoje młodych ludzi z parafii i jedna osoba dorosła – Rosjanin, słuchacz Szkoły Biblijnej CME w Dzięgielowie.
 
Konfirmanci przy dźwięku dzwonów wprowadzeni zostali do kościoła przez Rade Parafialną, siostry Diakonise, panie diakon Ewę Lazar-Bujok i Helenę Gajdacz oraz księży Emila Gajdacza , Tima Hinrichsa i Marka Londzina . Po wejściu stanęli przed ołtarzem, prosząc Boga o jego błogosławieństwo dla tego szczególnego dnia, które Bóg już wyraził słoneczną pogodą.

    

  
Jako pierwszy na rozpoczęcie nabożeństwa wystąpił chór dziecięco-młodzieżowy "Junior". Po przywitaniu i ogłoszeniach proboszcza parafii wszyscy zaśpiewali jako modlitwę pieśń "Ujmij mą dłoń, jam słaby i bezsilny". Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Emil Gajdacz, który przygotowywał grupę do konfirmacji przez ostatni rok szkolny w Dzięgielowie. Po kazaniu skierowanym do konfirmantów i całego zboru, mocny akcent zachęcenia do konfirmantów poprzez pieśń wyraził w swych śpiewanych słowach chór parafialny. Następnie zabrali głos sami konfirmanci. Jako pierwszy swoje świadectwo życia złożył Aleksander z Rosji. Uświadomił on wszystkim, że dojście do poznania Boga i wiary w Niego oraz przemiana życia to w Rosji nie jest zawsze ten sam scenariusz co w Polsce. Nie każdy ma szansę urodzić się i wychować w wierzącej i praktykującej swą wiarę rodzinie. Nie każdy wyrasta wśród ewangelickiej tradycji, sąsiadów, rodziny czy parafii. Nie każdy człowiek i w Polsce od dziecka ma możliwość przebywania wokół Bożego Słowa, wychowania przez wierzących rodziców, uczestniczenia w szkółkach niedzielnych, lekcjach religii, udziału w niedzielnych nabożeństwach .
 

   

Burzliwe i tragiczne życie Aleksandra odnalazło dopiero swój sens i cel w zawierzeniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi . A wielką radością jaka jego życie wypełniła była związana z faktem, że Kościołem jego wierzącego serca stał się Kościół Ewangelicko-Augsburski, którego świadomym członkiem stał się przez niedzielną konfirmację, a któremu pragnie jako osoba dorosła pozostać wierny.
 
Następnie zabrali głos młodzi konfirmanci, którzy podziękowali w swych przemówieniach tym, którzy kształtowali ich wiarę i codzienne życie. Podziękowali rodzicom za trud wychowawczy, codzienną miłość, troskę i opiekę oraz chrzestnym, dziadkom za ich modlitwy i wsparcie. Podziękowali tez swym nauczycielom lekcji religii, wychowawcom, księżom z parafii. Poprosili zbór, Radę Parafialną i księży, aby ich przyjęli do społeczności Parafii w Dzięgielowie, w którą chcą się czynnie włączyć i stać się aktywnymi jej członkami. Przeprosili również za popełniane błędy i grzechy , aby móc godnie przystąpić do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej.
 

  
Akt konfirmacyjny rozpoczął się od modlitwy i ślubowania wierności Bogu w złożonym wyznaniu i odpowiedzi na pytania. Następnie ks. Emil Gajdacz odczytanym wersetem biblijnym adresowanym do poszczególnego konfirmanta przyjął ich ślubowanie konfirmacyjne, a ks. Marek Londzin udzielił każdemu z osobna błogosławieństwa. Po wspólnym śpiewie wraz z "Grupą Piątkową" i odśpiewaniem zwrotki pieśni spowiedniej do konfirmantów i zboru zwrócił się w przemówieniu spowiednim proboszcz parafii, ks. Marek Londzin. Stojący przed ołtarzem konfirmanci wraz z zborem zmówili modlitwę spowiednią i odpowiedzieli na spowiednie pytania i otrzymali absolucję.
 
Jako pierwsi do sakramentu Komunii Świętej przystąpili konfirmanci i panie diakon, a następnie rodzina i licznie zbór oraz księża. Podczas Komunii dary prawdziwej Krwi i Ciała Pana Jezusa udzielali księża E. Gajdacz , T. Hinrichs i M. Londzin. Po społeczności Stołu Pańskiego wszyscy zostali wezwani do modlitwy, którą zmówili kurator Parafii, przedstawiciel młodzieży i ksiądz. Błogosławieństwa końcowego udzielił ks. E. Gajdacz. Pieśń - hymn kościoła "Warownym grodem" zakończyła pierwsze w historii parafii Dzięgielów nabożeństwo konfirmacyjne.
 
Życzenia oraz wspólne zdjęcia wewnątrz i na zewnątrz kościoła ukoronowały tą szczególną i błogosławioną uroczystość.
  
My jako zbór chcemy nosić naszych konfirmantów w modlitwach, aby trwali w swym życiu z Jezusem w Jego Kościele. "Prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja" - modlił się Pan Jezus, a my chcemy to uczynić za jego przykładem.
 
xML