english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Pierwszy Tydzień Ewangelizacyjny w centralnej Polsce

W Zelowie, gminie położonej w woj. łódzkim, liczącej 15.500 mieszkańców, od 23 do 30 lipca odbył się po raz pierwszy Tydzień Ewangelizacyjny. Organizatorami TE byli: Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diecezja Warszawska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Parafie Ewangelickie z Zelowa.


  
Każdy dzień TE miał swego rodzaju dwa punkty kulminacyjne:
   

Przedpołudniowe wykłady, które prowadził ks. Timothy Hinrichs z USA, mieszkający od kilkunastu lat w Polsce. Prezentował on sylwetki dwóch wielkich bohaterów Izraela z okresu po niewoli babilońskiej, którzy byli odpowiedzialni za odnowę życia religijnego i odbudowę murów Jerozolimy – Ezdrasz i Nehemiasz.
 

Po południu zaś odbywały się ewangelizacje, prowadzone przez ks. Jerzego Samca z Gliwic, prezesa Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Mówił on o podstawowych wyznacznikach relacji człowieka z Bogiem. Centrum każdej ewangelizacji było zwiastowanie o Chrystusie oparte na Słowie Bożym. Ewangelista wzywał także uczestników do nawiązania lub odnowienia osobistej więzi z Bogiem.

 


 
Obok stałych punktów programu odbywały się seminaria prowadzone przez ks. Stanisława Kaczmarczyka, warsztaty i zajęcia sportowe dla młodzieży. Nie zapomniano również o najmłodszych uczestnikach – o dzieciach, dla których przygotowano specjalny program w ramach półkolonii „Kapitalny remont” prowadzonych już od kilku lat w parafii reformowanej.
 
Podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego nie mogło zabraknąć śpiewu. W pieśniach prowadził uczestników zespół kierowany przez studentkę muzykologii Ewę Undas. Obok wspólnego śpiewania organizatorzy zaplanowali także ciekawe koncerty, w czasie których można było posłuchać dobrej muzyki: Tomasz Żółtko, zespół TBF z Kalisza, Zelowskie Dzwonki, duet „Two for Life” z USA.

 


 
Konferansjerem całego TE był aktor dramatyczny z Warszawy – Jerzy Latos. Dzięki jego obecności uczestnicy obejrzeli także spektakl pt. „Mistycy i narkomani”.
 
Każdy Tydzień Ewangelizacyjny ma wymiar międzywyznaniowy i jak każdy został zainaugurowany nabożeństwem w niedzielę 23.07. Uczestnicy mieli możliwość pojednania się z Bogiem w spowiedzi i posilenia się darami Stołu Pańskiego (Wieczerza Pańska). Nabożeństwo, które miało charakter młodzieżowy prowadził ks. Grzegorz Giemza (dyrektor CME i zarazem Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieżowy), kazanie wygłosił ks. Stanisław Kaczmarczyk, a Sakrament Ołtarza sprawowali: bp Janusz Jagucki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce) oraz bp Marek Izdebski (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce). W nabożeństwie wzięli udział także inni duchowni obu Kościołów. Pierwszy Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie zakończył się w niedzielę, 30.07, również nabożeństwem z Komunią św., podczas którego kazanie wygłosił ks. Jerzy Samiec.

 


 
Hasło Tygodni Ewangelizacyjnych odbywających się podczas tych wakacji brzmi: „Wątpić i zdziwić się”. W specjalnym Informatorze można przeczytać następujący komentarz: Może zaskoczyło Cię hasło TE: WĄTPIĆ I ZDZIWIĆ SIĘ… Czy jednak dzisiaj wielu ludzi nie WĄTPI we wszystko i we wszystkich? Brak autorytetów, trwałych norm moralnych, stabilnych priorytetów… A jednak możesz ZDZIWIĆ SIĘ, że naprawdę istnieje ktoś, kto jest autorytetem, którego normy moralne nigdy się nie dewaluują, a priorytety są ustalone od kilku tysięcy lat. Jeśli dotychczas WĄTPIŁEŚ – odkryj z nami, że tym autorytetem jest Jezus Chrystus i ZDZIW SIĘ jaki On naprawdę jest. Jesteśmy tutaj, by Ci pomóc…
 
Zelowski Tydzień Ewangelizacyjny jest najmłodszym „dzieckiem” Tygodni Ewangelizacyjnych, które odbywają się od 57 lat w Dzięgielowie i od 9 lat w Mrągowie.

Więcej zdjęć z Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie w galerii CME
 

Zapraszamy od 20 do 28 sierpnia do Mrągowa. Więcej na www.te.cme.org.pl.