english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Po tragedii w kopalni Halemba

Pomoc rodzinom poszkodowanych

   

We wtorek, 21 listopada br. doszło to tragedii w kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej.  Wybuch metanu uwięził pod ziemią 23 górników. Według stanu na dzień po wypadku, ciała sześciu z nich znalazły się już na powierzchni. Trwa akcja ratownicza.

 

Biskup Diecezji Katowickiej, bp Tadeusz Szurman, w związku z tym tragicznym wydarzeniem w imieniu władz Kościoła wydał oświadczenie następującej treści:

  

Społeczność Kościoła Ewangelickiego na Śląsku i w całej Polsce uczestniczy w smutku i tragedii, która dotknęła górników i ich rodziny w kopalni "Halemba" w Rudzie Śląskiej.

   

Jako Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce łączę się w smutku z wszystkimi rodzinami, które w tych dniach płaczą po stracie swych najbliższych i obejmuję ich słowami błogosławieństwa Bożego. Do modlitwy przyczynnej załączam tych wszystkich, którzy są dotknięci tą straszną tragedią. Modlę się też o ratunek dla tych, których los wciąż jest nieznany.

 

Czynię to z tym większym smutkiem, iż jako były proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rudzie Śląskiej obejmowałem przez lata swym duszpasterstwem górników i ich rodziny, żyjące z pracy w kopalni "Halemba". 

 

Niech ta kolejna tragedia będzie wołaniem o chwilę zadumy nad znikomością życia człowieka i ugruntowaniem w wierze u progu Adwentu. Niech stanie się zaczynem do dalszego pozytywnego myślenia o górnictwie i wezwaniem do okazania pomocy w czasie rozwiązywania trudnych problemów związanych z restrukturyzacją przemysłu na Górnym Śląsku. Niechaj mocniej będzie można usłyszeć głos wołający o wsparcie dla Śląska, który tak wiele dał dla naszej Ojczyzny, a obecnie sam potrzebuje pomocy w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów społeczno-gospodarczych.

  

W imieniu Rady Diecezjalnej zalecam, aby w najbliżsżą niedzielę we wszystkich parafiach zostały odprawione modlitwy o Bożą opiekę nad wszystkimi poszkodowanymi w tragicznym wypadku w kopalni "Halemba" i ich rodzinami.

  

Ks. Biskup Tadeusz Szurman

Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augburskiego w Polsce

 

Katowice, 22 listopada 2006 r.