english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Poświątecznie i młodzieżowo w Żorach

Zgodnie z wieloletnią tradycją, we wtorek po świętach Wielkiej Nocy odbył się zjazd młodzieży Diecezji Katowickiej w Żorach. Licznie przybyłą młodzież (ok. 100 osób) bardzo ciepło przywitał miejscowy proboszcz, ks. Tadeusz Makula, który rozpoczął całe spotkanie "po ewangelicku" – od Słowa Bożego i modlitwy. Z młodzieżą przyjechali ich opiekunowie, duszpasterze z kilku parafii. Do Żor przyjechał także zwierzchnik diecezji, bp Tadeusz Szurman, któremu praca z młodzieżą leży bardzo na sercu, a sam przez długie lata pełnił funkcję Diecezjalnego oraz Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży. 
 

Uczestnicy zjazdu

 
Za całokształt programu tegorocznego zjazdu odpowiedzialna była młodzież z Żor i Warszowic, która wraz ze swoim prężnie działającym opiekunem, ks. Sebastianem Koziełem, przygotowała spotkanie pod hasłem: „Przebaczenie”.
  
Wprowadzeniem do tematu była sonda uliczna, którą przeprowadzono przed świętami. Przechodniów pytano o znaczenie słowa „przebaczenie” oraz o kwestie z nim związane. Okazuje się, że to znane właściwie każdemu człowiekowi pojęcie przysparzało pytanym wiele problemów.

  

  

  

 
Kolejnym elementem spotkania, krążącym wokół głównego zagadnienia była scenka teatralna, oparta na przypowieści o synu marnotrawnym (o miłosiernym ojcu). Uczestnicy wsłuchiwali się w oryginalny tekst biblijny, oglądając uwspółcześnioną wersję tej przypowieści, którą równolegle do czytanych fragmentów prezentowali „młodzi aktorzy” z żorskiej i warszowickiej parafii. Można by tę wersję nazwać przypowieścią o marnotrawnej córce (o kochających rodzicach).
  

Aktorzy

 
Interesujący wykład na temat przebaczenia – jego znaczenia słownikowego, biblijnego i praktycznego w codziennym życiu – przedstawił ks. Marcin Makula, proboszcz parafii w Golasowicach. Zwrócił on uwagę na to, że najlepszy przykład przebaczenia odnajdziemy w krzyżu Chrystusa. Splatające się belki krzyża symbolizują dwa wymiary przebaczenia – pionowy (wertykalny) i poziomy (horyzontalny). Ten pierwszy oznacza przebaczenie na płaszczyźnie Bóg – człowiek. Drugi zaś odnosi się do przebaczenia pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Wzajemnie się splatające belki krzyża uświadamiają, że akt przebaczenia obowiązuje w całym życiu człowieku i w obu wymiarach. Wyraźnym potwierdzeniem tej tezy jest piąta prośba Modlitwy Pańskiej: „i odpuść nam [Boże] nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.

  

Na zakończenie wykładu, ks. Makula przywołał słowa Psalmu 51. W oparciu o ten Psalm pokutny zaprezentował trzy fundamentalne elementy, jakie składają się na akt przebaczenia. Są to: 
  

1. Szczere przyznanie się do tego, że popełniłem grzech Ps 51,4-5
2. Pokorna i pełna skruchy prośba o przebaczenie grzechu Ps 51 9-12;14
Oba kroki mieszczą się w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym
3. Wiara, że Bóg rzeczywiście mi przebaczył; nie muszę już dłużej czuć się winny! Ps 32, 1-5

Po wykładzie przyszedł czas na dyskusję w grupach. Uczestnicy dyskutowali szereg problemów wiążących się z przebaczeniem, m.in.: co bardziej promuje się w mediach (film, książka, muzyka) – przebaczanie czy zemsta?, czy zbrodnie wojenne można przebaczyć?, jakie wymagania stawiamy osobie, której wybaczamy?, jak wybaczyć samemu sobie?, co dzieje się, gdy nie przebaczamy?, czy i jakie są warunki Bożego przebaczenia?, co stałoby się z ludźmi, gdyby Bóg im nie przebaczył (perspektywa doczesna i wieczna).
 
Temat przewodni, choć nie był łatwy, na pewno zainspirował uczestników do przemyślenia wielu aspektów związanych z przebaczeniem. Bo przecież od umiejętności przebaczania zależy relacja z bliźnim oraz relacja z Bogiem.

Na koniec głos zabrał także bp Tadeusz Szurman, który – nawiązując do tematu zjazdu – podkreślił, że w perspektywie ludzkiej przebaczenie związane jest z pewnymi warunkami np. przebaczamy, ale ktoś musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje czyny albo przebaczamy, ale nie potrafimy usunąć popełnionego zła z naszej pamięci. Biskup podkreślił przy tym, że mamy uczyć się przebaczać od Pana Jezusa, który jest dla nas najlepszym wzorem. On bowiem przebacza bezwarunkowo i całkowicie puszcza w niepamięć nasze grzechy, traktując je jako niebyłe.
  

Zespół Experyment

 
O stronę muzyczną zadbał zespół muzyczno-wokalny „Experyment” z Bytomia-Miechowic, pod kierunkiem ks. Alfreda Stańka. Zespół, obok prowadzenia wspólnego śpiewu, dał też półgodzinny koncert, podczas którego zebrani mieli okazję usłyszeć kilka autorskich pieśni o bardzo głębokiej treści, zaczerpniętej z dosłownych cytatów biblijnych. Wykonane utwory wpisywały się w szerokie spektrum wielu gatunków muzycznych – od klasycznych po współczesne.

Zjazd zakończył się wspólną modlitwą prowadzoną przez Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży, ks. Bogdana Wawrzeczko.

Część nieoficjalna miała miejsce w budynku plebanii, gdzie kosztowano różnorodne i smaczne wypieki miejscowej młodzieży oraz prowadzono rozmowy z przyjaciółmi i znajomymi.
 
xmcz