english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Poświęcenie nowego kościoła w Ogrodzonej koło Cieszyna

W niedzielę, 3 września 2006 r. w Ogrodzonej koło Cieszyna poświęcono nowy kościół ewangelicki, wzniesiony według projektu architekta Karola Gasia. Aktu poświęcenia dokonał Biskup Diecezjalny Diecezji Cieszyńskiej, bp Paweł Anweiler w asyście Prezesa Synodu Kościoła, ks. Jana Grossa i proboszcza parafii cie-szyńskiej, ks. radcy Janusza Sikory i ks. Adama Podżorskiego, proboszcza parafii skoczowskiej. Po poświęceniu i odprawieniu liturgii przez księży: radcy Romana Dordy, Adama Podżorskiego i Dariusza Madzi, kazanie wygłosił bp P. Anweiler.

   

 

W końcowej części nabożeństwa odczytane zostały życzenia i pozdrowienia od starosty cieszyńskiego, w których została wyrażona wielka radość, że na terenie powiatu cieszyńskiego powstał nowy kościół. Ks. radca Janusz Sikora podziękował serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego kościoła. Cieszyński proboszcz pożegnał też wikariusza i duchowego opiekuna filiału Ogrodzona, ks. Dariusza Madzię, który został skierowany przez Konsystorz Kościoła na stanowisko proboszcza administratora parafii w Legnicy. Ks. Janusz Sikora przedstawił również nowego wikariusza, rodem z Goleszowa, ks. Grzegorza Brudnego, który przez rok po ordynacji był wikariuszem w Wieluniu. Końcową liturgie nabożeństwa odprawili ks. Janusz Sikora i ks. Jan Gross, a błogosławieństwa udzielił bp Paweł Anweiler. W czasie nabożeństwa śpiewał chór parafialny z Cieszyna pod dyrekcją diakon Joanny Sikora oraz grała orkiestra diecezjalna.

 

     
Wieś Ogrodzona znana już była w roku 1223. W starych kronikach z 1779 roku można wyczytać, że pośród mieszkańców wsi było 154 ewangelików i 152 katolików. Od roku 1529 r. istniał tu kościół św. Mateusza. W roku 1873 gospodarz Jan Broda przekazał ze swego gospodarstwa parcelę pod cmentarz ewangelicki, na którym pierwszy pogrzeb odbył się w roku 1877. Do postawionej tu „marowni” (budynku cmentarnego) dobudowano wieżę, na której założono dzwon, który poświęcono dnia 13 listopada 1923 r.

  

 

W dniu 29 stycznia 1939 r. podjęto uchwałę o powiększeniu marowni o 2 metry - zarówno wzdłuż jak i wszerz, ale ze względu na wybuch II wojny światowej, planów tych nie zrealizowano. Filiał po trudnym dla niego okresie wojennym rozpoczął działalność w dniu 25 marca 1946 r., w święto Zwiastowania Marii Pannie. W roku 1963 wykonano do kaplicy ławki, bowiem zaczęła ona służyć dzieciom jako punkt katechetyczny. Do 31 października 1973 r. lekcje religii prowadziła tu diakon Janina Kisza Bruell, a od 1 listopada 1973 r. nowy wikariusz, ks. Jan Gross, który przybył tu z Goleszowa. Zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej i Rady Filiału w roku 1976 przystąpiono do rozbudowy kaplicy o kilka metrów w stronę cmentarza. Prace te wykonali miejscowi parafianie na czele z członkiem Rady Parafialnej, Pawłem Śliwką i opiekunem Filiału, ks. Janem Grossem. W Pamiątkę Umarłych, dnia 1 listopada 1976 r. w czasie uroczystego nabożeństwa ks. konsenior Tadeusz Terlik z Goleszowa, w asyście ks. proboszcza Jana Nogi ze Skoczowa i ks. Jana Grossa, dokonał poświęcenia rozbudowanej kaplicy i nowego ołtarza. Już wtedy dzień ten był wielkim przeżyciem dla miejscowych parafian, a zwłaszcza dla dzieci, które zyskały lepsze i wygodniejsze miejsce do nauki religii. Warto dodać, że spośród tych dzieci, które tu uczęszczały do kaplicy na lekcje religii, szkółkę niedzielną i nabożeństwa, troje służy w naszym Kościele: ks. Piotr Wowry, proboszcz pomocniczy w Ustroniu, ks. dr Dariusz Chwastek, proboszcz w Lublinie i jego siostra, diakon Karina Chwastek w Goleszowie.

 

   

Zbudowanie i poświęcenie nowego kościoła w Ogrodzonej stwarza nowe możliwości ewangelickim mieszkańcom miejscowości Ogrodzona i Łączka, należącej do parafii w Skoczowie, ale korzystającej z kościołą w Ogrodzonej. W nowym kościele odbył się już pierwszy pogrzeb, a niebawem odbędzie się pierwszy ślub.
 

W ostatnich 25 latach w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie - w filiałach w Dzięgielowie (kaplica „Eben-Ezer”, od 1 IX 2005 r. samodzielna parafia), Krasnej (kaplica) i Gumnach (kaplica) wyremenotowano kaplice, a w Zamarskach (kościół ap. Piotra i Pawła), w Bażanowicach (kościół Świętej Trójcy), w Marklowicach (kościół), w Puńcowie (kościół Jana Chrzciciela), w Hażlachu (kościół) wybudowano nowe kościoły. Ostatnim na tej liście jest kościół w Ogrodzonej.

  

Zdjęcia: ks. Jerzy Below - więcej fotografii: Zwiastun Ewangelicki