english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Przemówienie pożegnalne Prezesa Synodu, ks. Jana Grossa

Pożegnanie ś.p. ks. radcy Jana Motyki (96) w kościele św. Jakuba w Ustroniu
 

ks. prezes Jan GrossDrodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie.
 

Pragnę pożegnać i podziękować ś.p. księdzu radcy Janowi Motyce w imieniu Synodu Kościoła, Rady Synodalnej i wielu komisji synodalnych, w których Ksiądz Motyka był czynny przez wiele lat swego pracowitego życia. Był bowiem człowiekiem, który nie ograniczał swego urzędu do spraw wyłącznie parafialnych. Jego spojrzenie eklezjalne było nastawione na cały Kościół. Toteż przez wiele był nie tylko członkiem Synodu Kościoła, ale pełnił w nim funkcje kierownicze. W latach 1957 – 1965 był sekretarzem Prezydium II i III Synodu Kościoła. W latach 1969 - 1975 był w V i VI Synodzie Kościoła sekretarzem ówczesnego Wydziału Synodalnej, a więc dzisiejszej Rady Synodalnej.

  

Ponadto był członkiem wielu komisji synodalnych, a przede wszystkim Komisji Pastoralnej. Był długoletnim członkiem Rady Opiekuńczej Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie, Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej. Jest współautorem modlitewnika „Bądź z nami, Panie!” oraz Śpiewnika Kościelnego z roku 1964.
W latach 1973 aż do roku 1992 był członkiem Komisji Liturgicznej powołanej na wniosek Synodu Kościoła przez bp. Andrzeja Wantułę,.
 
Kochał książki, do końca życia czytał i przeglądał je. Toteż, gdy w listopadzie br. z okazji 96. urodzin razem z ks. Janem Badurą wręczyłem mu pierwszy tom Agendy II, nad którą także pracował i pokazałem mu w niej jego nazwisko, jakże ucieszył i rozpromienił się. Ta Agenda stała się jakby ukoronowaniem jego pracy.
 

Dlatego, drogi strudzony pielgrzymie, drogi Księże Radco, Przyjacielu Janku, żegnam Cię w imieniu Synodu, Rady Synodalnej i wszystkich komisji. Dziękuję Ci za Twoją owocną pracę, za trud Twego życia, który chętnie i z radością podejmowałeś dla Kościoła. Niech Pan Bóg Cię przyjmie do Swego Królestwa i niech Cię obdarzy swoim pokojem, którego świat nam dać nie może, a który mamy w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Amen.