english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ps 119,173

„Niech wesprze mnie ręka twoja,
Gdyż wybrałem przykazania twoje!”
                                                                   Ps 119,173

Każdego dnia od nowa
Ręka Twoja mnie wspiera;
Niech serce moje, Panie,
Ciebie się nie zapiera.
 
Niechaj żyję, jak uczą
Mnie Twoje przykazania
I przed ich wypełnianiem
Niech też nikt się nie wzbrania.
  

P. A.
Bielsko, 17 marca 2006 r.