english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ps 123,1

„Oczy moje wznoszę ku tobie,
Który mieszkasz w niebie.”
                                                       Ps 123,1


Dusza moja swe oczy
Co dzień wznosi do Ciebie,
Który na nas spoglądasz
Z królestwa swego w niebie.
 
A więc niechaj Twe oko
Bacznie nas obserwuje
I nasze ludzkie kroki
Na drogi Twe kieruje.
 

P. A.
Bielsko, 18 marca 2006 r.