english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Ps 33,5

„Pełna jest ziemia łaski Pana” - Ps 33,5
 
Ziemia jest pełna
Łaski od Pana,
Która z miłości
Ludziom jest dana.
 
Z łaski Twej, Panie,
Tutaj żyjemy
I tylko z łaski
W niebie będziemy.
 

P. A.
Bielsko, 30 kwietnia 2006 r.