english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Równica 2006

„Miejsce, na którym stoisz, ziemia święta jest” – to staropolskie tłumaczenie słów z 2 Mż 3,5 jest wyryte na wiekowym kamieniu ołtarzowym, jaki od setek lat mieści się przy czerwonym szlaku prowadzącym z Ustronia na Równicę.
  
W trudnych czasach kontrreformacji ewangelikom palono bądź zabierano kościoły i kaplice. Chcąc dochować wierności swemu wyznaniu, zbierali się oni potajemnie w lasach w różnych częściach Śląska, by tworzyć wspólnotę, trwać w modlitwie, budować swą wiarę w oparciu o usłyszane Słowo Boże, jak też posilać swe zatroskane dusze mocą Sakramentu Komunii Świętej.
 
Dla zachowania w pamięci tamtych wydarzeń organizuje się w owych miejscach każdego roku uroczyste nabożeństwa. Najbardziej znane „leśne kościoły” mieszczą się: na Równicy (Ustroń), na Bukowej (Wisła), Spowiedzisku (Leszna Górna) i w Cygańskim Lasie (Bielsko-Biała).
 
Spośród wymienionych największą renomą cieszy się od lat nabożeństwo „przy kamieniu” na Równicy, które odbywa się co roku w święto Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa (katolickie święto Bożego Ciała). Na zboczach Równicy, przy "kamieniu" w latach 1654-1709 odbywały się tajne, luterańskie nabożeństwa, odprawiane przez wędrownych duszpasterzy, dochodzących ze Słowacji czy też tych części Śląska, gdzie Kościół mógł wówczas legalnie działać. Na pamiątkę owych leśnych nabożeństw od lat do górskiego sanktuarium pielgrzymuje lud Boży nie tylko z terenów Śląska Cieszyńskiego, ale także z Górnego i Dolnego Śląska, z Małopolski i innych, odległych terenów kraju.

    

Sakralny charakter miejsca wyraża się nie w przepychu obrazów i figur, lecz poprzez prosty drewniany krzyż, kamień ołtarzowy i drewniane ławki jako miejsce spoczynku dla wiernych. Brak w nim tradycyjnych murów. Otoczone jest jedynie rosłymi bukami, sklepienie stanowi nieboskłon, natomiast muzykę tworzą trele ptaków. 

    

 
Tegoroczne nabożeństwo w ewangelickim sanktuarium odprawili bp Tadeusz Szurman (zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który wygłosił kazanie), ks. Grzegorz Giemza (Ogólnopolski Duszpasterz Ewangelizacyjno-Misyjny) oraz gospodarz tego miejsca – ks. Piotr Wowry z Ustronia. On to w słowach powitania użył paradoksalnego stwierdzenia, że w tym kościele „przy kamieniu” na Równicy wiernych nie ubywa, co przecież jest powszechnym zjawiskiem w kościołach chrześcijańskich Europy, także Polski. 
    

 

   
Bp Tadeusz Szurman w kazaniu wspomniał o chlubnej historii ewangelickich przodków, którzy nie poddali się i wytrwali w wierze, jak wielu biblijnych bohaterów wiary. Współcześni ewangelicy powinni czerpać z tej skarbnicy historii. Nie mogą jednak poprzestać na reflektowaniu tradycji, lecz sami stawać się bohaterami wiary i aktywnie współtworzyć Kościół Boży na ziemi. Ta aktywność powinna urzeczywistniać się przede wszystkich na płaszczyźnie lokalnej – w rodzimych parafiach oraz w codziennym praktykowaniu swojej wiary poprzez służbę i składanie świadectwa życia wobec bliźnich. Egzystencja współczesnego chrześcijanina, któremu zależy na zakorzenieniu się Ewangelii Bożej w sercach i umysłach poszczególnych ludzi, ma – zgodnie ze starożytnymi kanonami – opierać się na Słowie Bożym, modlitwie, korzystaniu z darów Sakramentu Eucharystii i budowaniu wspólnoty wierzących. Wówczas każdy za psalmistą będzie mógł wyznać: gorliwość o dom twój pożera mnie (Ps. 69,10a).

Wiernych w pieśniach prowadziła Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej pod dyr. Adama Pasternego, natomiast śpiew chóru z Ustronia-Polany pod dyr. Elżbiety Szajtauer dopełnił piękna całego nabożeństwa.   

  

  

     
Po południu, przy schronisku na Równicy odbył się program artystyczny w wykonaniu zespołów kościelnych i regionalnych. Wystąpili: Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia, Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zespół „Sunrise” oraz "Gwiazdki i Promyki" z Ustronia, zespół N.O.C. z Piły oraz zespół CME z Dzięgielowa. Dodatkowo odbyły się występy klaunów, gry i zabawy dla dzieci.

   

  

W tzw. Bibliobusie można było zaznajomić się z szeroko rozumianą problematyką dotyczącą Biblii. Nie zabrakło także tradycyjnej grochówki i smacznych wypieków charakterystycznych dla regionu Śląska Cieszyńskiego. 
  

  

  

  

 
Świąteczne nabożeństwo na łonie przyrody jest doskonałą okazją na zorganizowanie wycieczek dla wiernych z parafii, niezależnie od wieku. Wielu duszpasterzy przybyło na Równicę ze swoimi parafianami różnych generacji.

    

Działanie takie ma prowadzić do budowania wiary, do zacieśniania więzi międzyludzkich wśród członków parafii oraz do wzmacniania tożsamości ewangelickiej „Kościoła diaspory”, jakim jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.
      
Tekst: xmcz, zdjęcia: Michał Pilch