english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Rozbudowa Ośrodka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie

Zobacz również:  Stan prac na dzień 29.12.2006

Zobacz również:  Stan prac na dzień 31.01.2007

Zobacz również: Stan prac na dzień 28.02.2007
Zobacz również: Stan prac na dzień 28.03.2007
Zobacz również: Stan prac na dzień 30.04.2007
Zobacz również: Stan prac na dzień 10.06.2007
Zobacz również: Poświęcenie budynku - 22.09.2007
Relacja prasowa i serwis fotograficzny: Zwiastun Ewangelicki 
 

    
W dniu 1 sierpnia 2006 r. Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po uzyskaniu poparcia Synodu Kościoła i otrzymaniu stosownych pozwoleń przystąpił do rozbudowy Ośrodka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Miodowej 21 w Warszawie.
  
Ośrodek Kościoła w Warszawie składa się z kompleksu 4 budynków, z których 3 zostały zbudowane między 1963 a 1972 rokiem, a ostatni w latach 1997 - 1998. W głównym budynku, który został podwyższany o jedno piętro, mieszczą się biura Biskupa Kościoła, Konsystorza i Diakonii Kościoła, rektorat, biblioteka i kilka sal wykładowych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, a także bursa dla studentów luteran.  
 
Decyzja o rozbudowie została podyktowana kilkoma czynnikami, z których najważniejsze to: konieczność modernizacji sali konferencyjnej (synodalnej) i bursy studenckiej, wyjście naprzeciw potrzebom lokalowym ChAT, poprawa estetyki budynku oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  
Dzięki rozbudowie powierzchnia użytkowa budynku zwiększyła się o 376,41m2. Na nowym, czwartym piętrze znalazła się bursa studencka z świetlicą i 16 pokojami wyposażonymi we własne węzły sanitarne. Trzecie piętro przekazane zostało z kolei w całości do dyspozycji Akademii. Wyremontowana bursa studencka i sala konferencyjna umożliwi organizowanie letnich akademii, szkoleń i konferencji. Poprawią się też walory estetyczne budynku, co z uwagi na jego położenie oraz siedzibę tak wielu instytucji nie jest bez znaczenia.
 
Poświęcenie budynku po rozbudowie odbyło się 22 września 2007 roku.
 
Serdecznie dziekujemy wszystkim, którzy wsparli naszą inwestycję.

Ks. bp Janusz Jagucki, Biskup Kościoła
Adam Pastucha, Wiceprezes Konsystorza

      


     

Zobacz również:

    

Galeria fotograficzna rozbudowy - listopad 2006

Stan prac na dzień 29.12.2006

Stan prac na dzień 31.01.2007

Stan prac na dzień 28.02.2007  
Stan prac na dzień 28.03.2007
Fotografie: Zwiastun Ewangelicki