english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Słowo Biskupa Kościoła na Nowy Rok 2006

Słowo Biskupa Kościoła na Nowy Rok 2006

Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. (…)
Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku,
wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
Kol 3, 16a,17


Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

Starotestamentowy mędrzec – Kaznodzieja Salomona - zapisał w swej księdze myśl, że wszystko ma swój czas. Cały świat podporządkowany jest jego upływowi – rytmowi dnia i nocy, następstwu pór roku. W potok czasu wpisane jest również ludzkie życie – ziemski byt człowieka.

Czas Nowego Roku uświadamia nam na nowo tę prawdę i skłania do refleksji nad naszym życiem. Na przełomie lat dokonujemy podsumowań tego, co już za nami i planujemy czas, który rozpościerają przed nami nowe karty kalendarza.

Co przyniesie przyszłość? Naszym myślom towarzyszą zapewne różne uczucia. Przed nami wiele ważnych decyzji i wydarzeń. W ich obliczu rodzi się pytanie o kierunek naszych myśli i działań.

Ów kierunek wskazał apostoł św. Paweł w Liście do Kolosan, gdzie pisał: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Chrystusowa Ewangelia jest najdoskonalszym drogowskazem dla ludzkiego życia. Ona prowadzi człowieka w każdej życiowej sytuacji, daje odpowiedź na każde pytanie. Dla chrześcijanina nie ma ona jednak być czymś narzuconym z zewnątrz, lecz ma w nim mieszkać, być częścią jego wnętrza, osobowości – zasadą, którą będzie się zawsze kierował. Chodzi o to, by Ewangelia tak głęboko zakorzeniła się w człowieku, by mogła owocować w słowach i czynach – w dobrych uczynkach, o których dalej pisał apostoł Paweł: (…) wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.

Realizacja Ewangelii w słowach i czynach jest podstawą ewangelickiej etyki społecznej, której w szczególny sposób pragniemy poświęcić rok 2005. Pamiętając słowa św. Pawła napominające do tego, by Boże Słowo było fundamentem naszych działań, pragniemy spojrzeć na nasze życie rodzinne, na nasze postawy, jako pracodawców i pracowników, na nasze życie społeczne. Zawsze i wszędzie jesteśmy świadkami Chrystusa. Niech nasza postawa będzie więc zachęceniem dla innych, by podążyli Jego śladem.

Na Nowy Rok życzę Wam wszystkim wiele Bożego błogosławieństwa, pokoju i radości w Panu. Jego łasce powierzam Was wszystkich, cały nasz Kościół, nasz Kraj i cały świat

Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. (…), a Trójjedynemu Bogu niech będzie chwała i cześć teraz i na wieki.

Wasz,


Bp Janusz Jagucki
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Warszawa, Nowy Rok 2006