english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Spotkanie integracyjne mazurskich przedsiębiorców

4 lutego 2006 roku w Mrągowie odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez Władysława Wilińskiego, pełniącego funkcję regionalnego koordynatora Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich w Diecezji Mazurskiej oraz członka zarządu SPE we współpracy z ks. Cezarym Królewiczem.

  
Zachętą do tego spotkania było ogłoszenie przez Synod Kościoła roku 2006 rokiem ewangelickiej etyki społecznej oraz słowa bp. Janusza Jaguckiego, który przypomniał o potrzebie uświadomienia sobie, że to od nas, od naszej postawy i zaangażowania zależy, w jakim świecie żyjemy i w jakiej rzeczywistości przyjdzie żyć tym, którzy przyjdą po nas. Jako Kościół i jako poszczególni chrześcijanie mamy prawo i obowiązek zabierać głos w ważnych kwestiach społecznych, wskazywać na niepokojące zjawiska mające miejsce wśród nas i wokół nas.

 

  
Spotkanie, mające charakter otwarty, rozpoczęło się od prezentacji SPE oraz firm i osób przybyłych z wielu parafii ewangelickich Diecezji Mazurskiej. Byli przedstawiciele różnych branż: produkcji, handlu, usług i innych. Obecni byli także laureaci prestiżowej nagrody niemieckiego Stowarzyszenia Initiative.
Na temat etyki ewangelickiej w życiu społecznym ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia działalności gospodarczej oraz koncepcji duszpasterstwa ewangelickiego w świecie pracy mówił ks. Cezary Królewicz.

 
W dyskusji przedsiębiorcy podkreślali potrzebę wymiany doświadczeń między firmami i przedsiębiorcami w trudnym środowisku nie zawsze uczciwej konkurencji. Wszyscy dostrzegli konieczność stosowania się do zasad etycznych na różnych poziomach prowadzonej działalności. Brak zasad w biznesie jest niestety ich codziennym problemem. Wszyscy podzielali pogląd o szczególnej roli Kościoła, który powinien przypominać o chrześcijańskiej odpowiedzialności w gospodarowaniu rozumianej także jako własne świadectwo wiary.

 
Następne spotkanie mazurskich przedsiębiorców ewangelickich odbędzie się w ramach przygotowywanego również w Mrągowie seminarium tematycznego w dniach 28-30 kwietnia 2006 roku. Będzie ono poświęcone nie tylko przekazaniu aktualnej wiedzy z różnych dziedzin życia gospodarczego w Polsce, ale także dalszemu integrowaniu się środowiska ewangelickich pracodawców. Bardzo interesująco zapowiada się dodatkowy specjalny program mający służyć nawiązywaniu dalszych kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami.

 

 
Spotkanie integracyjne mazurskich przedsiębiorców ewangelickich mogło się odbyć w znanej ze swojej prawdziwej otwartości i gościnności Parafii Ewangelickiej w Mrągowie, tamtejszej radzie parafialnej, ks. Piotrowi Mendrochowi i jego małżonce.
 
ks. Cezary Królewicz