english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

SZKOŁA! NO PROBLEM w Koszalinie

Lokalny Ośrodek Wsparcia dla dzieci mających kłopoty z nauką i adaptacji w grupach rówieśniczych.
 
Od października br. dzieci mające kłopoty z nauką z terenu Koszalina moga korzystać z darmowych korepetycji i pomocy w odrabianiu lekcji. Świetlica, która funkcjonuje już drugi rok, jest wspólną inicjatywą Stacji Diakonijnej Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Koszalinie i MOPS. Zajęcia odbywają się w specjalnie w tym celu wyremontowanym pomieszczeniu Stacji przy ul. Mireckiego 2. W zajęciach udział bierze dwadzieścioro dzieci z rodzin znajdujących się pod opieką koszalińskiego MOPS.

  

 

Uczniowie podstawówek i gimnazjów pod opieką starszych kolegów z liceum odrabiają lekcje, uczą się i biorą darmowe korepetycje. Pobyt w świetlicy nie ogranicza się tylko do nauki. Wolontariusze wraz z koordynatorem planują także rozmaite gry i zabawy integracyjne. Na miejscu można także skorzystać z komputera i Internetu. Świetlica jest umeblowana i wyposażona w podstawowe pomoce dydaktyczne. Funkcjonowanie świetlicy nie byłoby możliwe bez wolontariuszy, którzy są nie tylko bardzo dobrymi uczniami z najlepszego koszalińskiego liceum , ale także mają odpowiednie podejście do swoich młodszych kolegów. W tym roku szkolnym spotkania z dziećmi zostaną uzupełnione o dodatkowe zajęcia sportowe na sali gimnastycznej w pobliskiej szkole. Ponadto dzieci będą miały możliwość korzystania z basenu miejskiego w Koszalinie.

  
Udział w projekcie oraz w zajęciach sportowych stanowi dla dzieci atrakcyjną alternatywę zagospodarowania czasu wolnego oraz codziennych zajęć, zaś dla koszalińskiej Diakonii projekt jest wyjściem naprzeciw potrzebom miasta i ludzi w nich mieszkających.
  
Izabela Główka (koordynator)